fredag 6 augusti 2010

Kristi Förklaring

I dag är en av mina favoritfester, Kristi Förklarings dag. Varför då en av mina favoritfester? Är det för att den visar på vem Jesus är, eller något annat djupt teologiskt? Delvis, men det är inte huvudorsaken.

Orsaken är att texten ur Bibeln (t.ex. Luk 9: 28-36) om händelsen visar vilka förvirrade och tröga lärjungar Jesus valde till sina första präster och biskopar... Petrus, Johannes och Jakob som är med och bevittnar händelser fattar ingenting. Men vem skulle väl göra det? Jag tycker om denna fest för den visar att Jesus väljer det svaga till att utgöra grunden i Kyrkan. Ett mycket effektivt bot mot framgångsteologi, skulle jag vilja säga...