fredag 24 september 2010

Alla Sveriges skyddshelgon, bed för oss

I dag firar Kyrkan alla Sveriges skyddshelgon, både dem vars namn vi känner, som Birgitta och David, och dem vi inte känner. Det finns rätt så gott om svenska helgon från medeltiden, t.ex. den helige Sven av Arboga. Deras namn står i helgonkalendrar och klosterkrönikor som bevarats. Men jag tänker i dag på alla dem som blev martyrer vid reformationen. De präster, munkar och nunnor som inte ville lämna sina församlingar och kloster och blev mördade.

Det är sant att vi i Sverige inte har lika många martyrer som i England, men vi har martyrer. I England har deras namn bevarats och deras minne firats genom århundradena på grund av att katoliker alltid funnits i landet. Här i Sverige försvann deras minne med de sista katolikerna. Det är tråkigt, tycker jag, att vi inte kan namnet på dem som dog för att bevara Kyrkan och Tron i landet. Men trots att vi inte känner dem, så känner de oss och ber för oss, för Kyrkans väl och Trons utbredanden. Om Gud vill kommer vi någon gång, om inte förr så i Himlen, få lära känna dem.

Alla Sveriges skyddshelgon, bed för oss!