lördag 4 september 2010

Ord till tröst

När Guds ljus lyser in i själen ser man sina brister tydligt. Det är som när solen lyser på en spegel som man i skuggan trodde var ren. I ljuset ser man allt damm och alla fläckar. I det läget, när Guds ljus lyser, är det lätt att drabbas av missmod och tro att allt är förlorat. Man trodde ju att man var rätt så ok, men nu ser man allt sitt elände, sitt högmod, sin synd...

Vad ska man då göra? Ge upp allt och återvända till Egypten, till livet utan Gud? Nej, hys förtröstan! När man ser sitt elände kan man, som den förlorade sonen, gå till Fadern, visa sitt elände, be om förlåtelse och börja på nytt. Det finns ingen synd, inget som hänt i ditt liv, som Gud inte kan förvandla när du visar det för Honom. Allt i ditt liv, positivt och negativt, kan du lägga i Hans barmhärtiga händer och då förvandlar Han det till något ljust och fint. Även om ditt andliga liv är en torr grushög kan Han göra en vacker katedral av det. Gå till Honom! Visa dig för Honom, sådan du är. Han längtar efter att du ska göra det. Han vill inget hellre än att förvandla dig och ditt liv till något vackert. Han väntar och längtar....

(Inspiration: Ansikte mot ansikte - samtal om kristen tro, Wilfrid Stinissen och Göran Skytte, Artos och Libris förlag, 2010)