onsdag 13 oktober 2010

Det Eviga Livets Bröd

I centrum för den katolska tron står den levande och uppståndne Kristus. Han är på ett särskilt sätt närvarande bland oss i Brödets gestalt. I varje katolsk kyrka finns ett tabernakel där de invigda hostiorna förvaras. Där är verkligen Kristus. Därför böjer vi knä när vi går in i en katolsk kyrka, därför tillber vi Herren i tabernaklet och monstransen. Därför finns denna känsla av närvaro i en katolsk kyrka, som åtminstone jag aldrig erfarit någon annanstans...

En del icke-katoliker har problem med vår syn på Eukaristin (mässan, nattvarden). När det gäller detta, att bröd och vin faktiskt förvandlas till Kristi Kropp och Blod fast det fortfarande ser ut och smakar som bröd och vin, är vi bokstavstroende.

Ur Johannesevangeliet, kap 6:

41Judarna förargade sig över att han hade sagt: "Jag är brödet som har kommit ner från himlen", 42och de sade: "Är det inte Jesus, Josefs son? Vi känner ju hans far och mor. Hur kan han då säga att han har kommit ner från himlen?" 43Jesus svarade: "Var inte förargade. 44Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. 45Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. 46Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. 47Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv. 48Jag är livets bröd. 49Era fäder åt mannat i öknen och de dog. 50Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva."

52Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. 53Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. 54Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. 55Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. 56Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. 57Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. 58Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet."

Detta är Kyrkans tro. Detta är min tro. Jag förstår inte hur man ska kunna tolka detta symboliskt.