tisdag 12 oktober 2010

Överlåtelsens rosenkrans

Överlåtelsen till Faderns vilja är en kristen grundhållning. Den här rosenkransen lär oss att överlåta oss och vår vilja till Faderns vilja. Den är lätt att be, tar inte lång tid och kan bedjas med den vanliga rosenkransen (endast 3 dekader) eller om man har en trasig rosenkrans kan man lätt göra en. Den ser ut som en vanlig rosenkrans förutom att den endast har 3 dekader.

Jag har hittat denna rosenkrans i boken Mina rosenkransböner som finns på Gråbrödernas hemsida.

Inledningsbön:

Gud, kom till min räddning/ Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

På de 10 kulorna ber man:

Fader/ ske Din vilja.

Efter varje dekad ber man ett Ära vare Fadern.

Detta upprepas 3 gånger. Sammanlagt 30 gånger Fader/ ske Din vilja.

För att komplettera de 33 åren Jesus levde i fullkomlig enhet med Faderns vilja, ber man ytterligare 3 gånger Fader/ ske Din vilja, följt av ett Ära vare Fadern.

Man avslutar med att be 5 Äre vare Fadern till ära för Jesu fem sår.