lördag 2 oktober 2010

Rosenkransmånaden

Oktober är rosenkransmånaden i Katolska Kyrkan. Kyrkan uppmanar oss alltid att be rosenkransen, och Guds Moder säger det i alla sina uppenbarelser, men oktober är speciellt helgad åt rosenkransen.

Påven Leo XIII (lilla Thérèses påve!) skrev följande bön och uppmanade de troende att be den efter rosenkransen i oktober. Den kallas därför oktoberbönen och är en bön om den helige Josefs beskydd. Den kan naturligtvis bes varje dag och inte bara i oktober!


Till dig, Helige Josef, flyr vi i vår nöd. Sedan vi bett din renaste maka om hjälp, ber vi även förtröstansfullt om ditt beskydd. För den kärleks skull som förenade dig med Guds Moder, den Obefläckade Jungfrun, och för den faderliga kärleks skull med vilken du omfamnade Jesusbarnet, ber vi dig, se med barmhärtighet till den arvedel, Kyrkan, som Jesus Kristus har köpt med sitt Dyrbara Blod.

Kom till vår hjälp med din mäktiga förbön, du den Heliga Familjens säkra skydd och trogna stöd. Vaka över oss, Jesu Kristi utvalda släkte och folk. Håll borta ifrån oss, kärleksrike fader, all villfarelsens smitta och fördärv. Hjälp oss, du vår starke Beskyddare, i vår kamp mot mörkrets makter, och liksom du en gång har räddat Jesusbarnet ur den yttersta livsfara, så försvara nu Guds Heliga Kyrka mot alla fienders angrepp och försåt. Ta oss under ditt beskydd, så att vi efter ditt föredöme och med din hjälp får leva ett heligt liv, dö en salig död och uppnå den eviga glädjen i Himmelen. Amen.