fredag 15 oktober 2010

Teresa av Avila, bed för oss!