måndag 1 november 2010

Alla helgons dag

I dag firar Katolska Kyrkan Alla helgons dag. Det finns otaliga helgon i himlen och en del är inte kända av oss på jorden. Därför firar Kyrkan denna dag alla helgon, både kända och okända.

Ur Katolska Kyrkans Katekes nr 2683:

"De vittnen som har gått före oss in i Guds rike och särskilt dem som kyrkan erkänner som ”helgon”, är delaktiga av bönens levande tradition genom sitt förebildliga liv, sina efterlämnade skrifter och sin bön i dag. De skådar Gud, lovprisar honom och upphör inte att bära omsorg om dem som är kvar på jorden. När de gick in i sin Mästares ”glädje”, blev de ”anförtrodda mycket”. Genom sina förböner utför de sin största uppgift i Guds plan. Vi kan och bör be om deras förbön för oss och hela världen."