tisdag 2 november 2010

Alla själars dag

I dag firar Katolska Kyrkan Alla Själars dag. Denna dag minns man och ber för alla de avlidna.

Ur Katolska Kyrkans Katekes nr 958:

"Gemenskapen med de avlidna. ”Pilgrimskyrkan är starkt medveten om denna gemenskap med hela Jesu Kristi mystiska kropp. Från kristendomens äldsta tid har hon hållit minnet av de döda i stor vördnad. Hon har också burit fram böner för dem, eftersom ’det är en helig och from tanke att be för de döda så att de skall befrias från synd’” (2 Mack 12:45b). Vår bön för dem kan inte bara hjälpa dem utan också göra deras förbön för oss verksam."

November är speciellt helgat åt bön för de döda men att be för de döda är en god sak hela året. Det finns många speciella böner för detta, särskilt böner till st Josef som är skyddspatron åt de döende. I boken Mina rosenkransböner som Gråbröderna gett ut finns många fina böner. (Boken finns som e-bok här).

Som läsare av bloggen kanske vet propagerar jag mycket för bön för de döda. De döda som renas i skärselden behöver vår hjälp och vi behöver deras. Det finns en solidaritet över dödens gräns. Det är bara kroppen som dör, själen lever vidare i all evighet och eftersom inget orent kan komma in i himlen så måste de som inte gjort tillräckligt med bot under jordelivet renas efter döden. Skärselden är en stor gåva till oss, tycker jag...