torsdag 18 november 2010

Boktips inför advent

I svenska skolböcker i historia brukar stå att Bernhard av Clairvaux predikade korståg. Det gjorde han, för han var ett barn av sin tid. Men han var mer än så: han skickade de första cisterciensmunkarna till Sverige, han var en mystiker av rang och en framstående predikant.

Catholica förlag har givit ut hans Adventspredikningar. Sju predikningar finns i denna lilla bok som kostar hart när ingenting (54 kr). Dessa predikningar från 1100-talet håller än i dag och kan hjälpa oss att förbereda oss för för att fira julen och Inkarnationen. Bernhard lär oss att Jesus ska födas även i våra själar och i våra liv. Jesu födelse ägde rum i tiden för 2000 år sedan, men Han längtar efter att födas i oss och att låta oss få del av Sitt eget liv.

Bernhard av Clairvaux inspirerar till att fira en ordentlig advent och en riktigt god jul, en jul med Jesus i centrum, så som det bör vara.