onsdag 24 november 2010

Därför är jag katolik (10)


Sakramenten! Dopet, Eukaristin, konfirmationen, bikten, äktenskapet, prästvigningen och de sjukas smörjelse. Alla dessa livs-medel som Gud gett oss för att kunna leva ett kristet liv.