torsdag 25 november 2010

Därför är jag katolik (11)

(Inspirerad av Johannas funderingar)

Katolska Kyrkan har funnits i snart 2000 år. Under alla dessa år har Kyrkans olika lemmar bett, studerat, funderat och mediterat över Uppenbarelsen, ledda av den Helige Ande. Koncilier och påvar har förklarat Tron, definierat den och gjort den känd över hela världen. Trons ljus har spridit sig men ändå förblivit detsamma. Innehållet har aldrig förändrats eller förvanskats.

I tro får jag i dag ta emot Kyrkans lära. Jag behöver inte tänka ut Tron själv, den ges till mig som en gåva. Samma tro som mina älskade helgonvänner har: Katarina av Siena, Teresa av Avila, lilla Thérèse, Bernhard av Clairvaux, Franciskus, padre Pio...

Samma tro som våra förfäder under medeltiden hade, samma tro som Apostlarna hade, som Irenaeus av Lyon och den helige Benedikt hade...

Det jag inte förstår med mitt förnuft kan jag lugnt ta emot ändå, i visshet om att Kyrkans helgon och herdar förstår detta. Jag tar emot det i tro och förtröstan.

Tiden förändrar inte Tron, tiden släcker inte Trons ljus...