måndag 22 november 2010

Därför är jag katolik (3)


Johannesevangeliets sjätte kapitel