söndag 21 november 2010

Därför är jag katolik...

(... en av orsakerna...)

Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden, så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop, genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. (Ef 4:15-16).

Utan resten av kroppen och speciellt huvudet, Kristus, kan en enskild kroppsdel inte göra något...