söndag 21 november 2010

Kristus Konungens Söndag

(Hymn i dagens laudes)

R. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat (upprepas efter varje vers)

Du konungarnas konung, vi lovsjunger Dig.
Du världsalltets konung, vi...
Du folkens konung, vi...
Du sanningens konung, vi... R.

Gud Faderns avbild, vi...
Skapelsens urbild, vi...
Du som råder över allting, vi...
Vår Herre och Mästare, vi... R.

Du som föddes av Maria, vi...
Du som gav Ditt liv på Korset, vi...
Du som på tredje dagen uppstod ur graven, vi...
Du som skall komma åter i härlighet, vi.... R.

Syndares Frälsare, vi...
Fattigas rikedom, vi...
Sargades läkedom, vi...
Du liv och hopp för alla människor, vi... R.

Du det levande Brödet, vi...
Du Frälsningens Vatten, vi...
Du Nådens Källa, vi...
Du som är densamme i går, i dag och i evighet, vi...

R Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat