fredag 19 november 2010

Trons ögon

Det är få förunnat att se Kristus i detta livet. Med Trons ögon kan vi se Honom i Eukaristin, i Brödet och Vinet. Det gör varje katolik och ortodox och även en del protestanter/frikyrkliga. Men hur kan vi tjäna någon vi inte ser?

Varje människa bär i sig något helt och rent. Hur syndig hon än är, finns det något i djupet av hennes innersta som är oförstört. Där strålar Kristus fram. Trons ögon, dessa sanna ögon, ser detta. Kristus i den andre kan vara dold under en massa bråte, kan vara svår att urskilja, men Tron lär oss att Han finns där. Då kan vi tjäna Kristus i våra bröder och systrar, i alla medmänniskor vi möter varje dag. Jesus säger: "Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig" (Matt 25:40).

Ibland är det svårt att se det goda och vackra i en människa. Vi fastnar så lätt i ytan och ser bara det som syns för de fysiska ögonen. Men när vi ser med Trons ögon ser vi det vackra i alla. Vi ser också synden, det är sant, men vi ser tvärsigenom det till det oförstörda, det hela, det Kristuslika. Vi ser Guds skapelse som den var tänkt, som en monstrans som visar Kristus. Vi är tänkta att vara monstranser för varandra.