torsdag 4 november 2010

Varför har Gud skapat oss?

Ur Johannes av Korsets Romanser om evangelietexten In principio erat Verbum, om den Allreheligaste Treenigheten, del III Om skapelsen:

En brud, som skall älska dig,
skulle jag vilja ge dig, min Son,
och för din skull skall hon förtjäna
att ta del i vår gemenskap
och att äta bröd vid ett bord,
samma bröd som jag också äter,
för att hon må äga de skatter
som jag äger i en sådan Son,
och med dig må glädjas
åt din nåd och all din rikedom.

Mycket tacksam är jag, Fader,
Sonen svarar då honom:
Åt den brud som du vill ge mig,
skall jag ge min härlighet
för att hon i den må se
all min Faders ära,
och hur jag har mottagit
mitt vara av hans vara.
I mina armar jag låter henne vila,
och förtäras skall hon i din kärlek,
och i evig njutning
skall hon prisa din godhet.