fredag 31 december 2010

Gott nytt år!

Denna årets sista dag väljer jag att inte se bakåt på det gamla året utan framåt på det nya. Vad kommer att hända under 2011? Hur kommer världen att utvecklas? Vad händer i min familj och mitt liv? Jag har ingen kristallkula och vill inte spekulera. Framtiden ligger i Guds trygga händer. Vad som än händer blir det i slutändan bra.

Så jag önskar er alla en fantastisk nyårsafton, ett välsignat nytt år och allt gott för framtiden! Må Gud välsigna er!

söndag 26 december 2010

Den heliga Familjen

I dag firas i Katolska Kyrkan den heliga Familjens fest. Familjen, som är urcellen i samhället, den plats där barnen ska växa upp, trygga och harmoniska, där de ska lära sig om Gud och livet, där de ska älskas, skyddas och uppfostras.

Så ser dock inte verkligheten ut för många barn. I familjen utsätts de för våld och kränkningar. Familjen och hemmet är otrygga platser för många barn och så här i juletid är det extra otäckt för en del. Föräldrarna super och slåss, barnen får stryk eller, ännu värre, utsätts för sexuella övergrepp.

Jag läste någonstans att många vuxna inom skolan inte anmäler misshandel av barn som de får kännedom om. Fast det är känt vad som händer i familjen så ser inte vuxenvärlden till att det tar slut. Det är att svika barnen.

Jesus säger att barnens änglar alltid är inför Guds ansikte. Han ställer fram barnen som föredömen för vuxna. Han blir ett barn för att visa oss vägen.

När vi vuxna sviker barnen är det inte bara ett brott, utan även en allvarlig synd. Se barnen i din omgivning! Ge dem kärlek, uppmärksamhet och, om du ser att någon far illa, gör något! Prata med barnet. Ring socialen och polisen. Låt barnet veta att det inte är ensamt!

Familjen, när den fungerar som den ska, med ömsesidig kärlek och respekt, är den bästa platsen för barn att växa upp i. Den är en kyrka i miniatyr, en skola, en trygg plats. Låt oss göra våra familjer till detta. Och ta in de barn som inte har en trygg familj in i din familj och ditt hjärta...

lördag 25 december 2010

Christus natus est nobis

I dag firar Kyrkan Kristi födelse. Ingen vet den exakta dagen men Kyrkan valde, av olika anledningar, att fira denna dag. Det är egentligen något att fira varje dag, att Kristus föddes. Inkarnationen är fullständigt häpnadsväckande och underbar. I stället för att förkasta kroppen och enbart hylla det andliga, valde Gud att ta mänsklig gestalt och bli sann människa, samtidigt som Han förblev sann Gud. Vår tro är sannerligen underbar!

En god och välsignad jul önskar jag er återigen och må Kristus varje dag födas i era hjärtan.

fredag 24 december 2010

God jul!

Om någon timme slutar adventstiden och jultiden tar vid. Jag vill passa på tillfället att önska alla läsare en riktigt god och välsignad jul! Må julens frid råda i ert sinne och må Jesusbarnets födelse fylla er med all glädje och ge er ett nytt liv i Herren. Må Gud välsigna er alla och må ni vara till glädje för Gud och varandra...

23 december

O Immanuel, vår Konung med den nya lagen, du Frälsare som folken längtat efter: kom och fräls oss, Herre vår Gud.

onsdag 22 december 2010

22 december

O jordens Konung, du folkens längtan, du hörnsten som bryter ned skiljemurarna och gör allt till ett: kom och rädda människan, som du danat av jorden.

Inkarnationen

Jag älskar julen, den högtid då vi firar Inkarnationen, att Gud blev människa. Jag tror att bara denna högtid har så mycket att meditera över att det räcker för en livstid.

Det är häpnadsväckande med Inkarnationen. Gud blir människa, föds som ett litet hjälplöst barn, helt beroende av sin mamma. Han lär sig allt som alla andra barn lär sig: gå, prata, klä på sig själv... Han lär sig be, Han lär sig läsa, Han lär sig, med största sannolikhet, snickarens yrke av sin fosterfar st Josef. Till slut går Han Korsets väg och dör. Inte en skendöd, utan Han dör på riktigt en fruktansvärt smärtsam död, men eftersom Han är Gud kan inte döden hålla Honom kvar utan Han uppstår och lever för evigt. I dag lika närvarande som för 2000 år sedan.

Han är Immanuel, Gud med oss. Och på julnatten när vi lägger Jesusbarnet i krubban ska jag, än en gång, i glädje tacka Gud för min kristna tro och för Hans stora barmhärtighet. Han ger oss sitt Ljus och gläder våra hjärtan med julens gåva, som är Han själv. I julnattens mässa ska jag ta emot den store Guden som för vår skull blev ett hjälplöst litet barn...

tisdag 21 december 2010

21 december

O Soluppgång, du avglans av Guds härlighet, du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret eller i dödens skugga.

måndag 20 december 2010

20 december

O Davids nyckel, du spiran i Israels hus, du öppnar och ingen kan tillsluta, du tillsluter och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

söndag 19 december 2010

19 december

O Jesse telning, du som står som ett banér för folken, inför dig tiger konungar i förundran, dig tillhör alla jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

lördag 18 december 2010

18 december

O Adonai, Gud som leder Israel, du uppenbarade dig i den brinnande busken och gav din lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.

Vad är det vi firar?

Om en utomstående betraktar den svenska julhysterin, kan han då ana att julen handlar om Inkarnations mysterium, att Gud blev människa?

Tomtar, granar, glitter och dyra julklappar, hysteriskt mycket mat och godis, snaps och julöl. Vad har det med Inkarnationen att göra? Jag har inget emot julmat och klappar, eller tomtar för den delen, men de visar inte vad som firas.

Å andra sidan är det ju en minoritet i Sverige som är kristna och som firar jul till minne av Jesu födelse. En minoritet som inte får synas och höras, som ska hålla sig i stillhet i sitt hem. Då är det helt ok att vara kristen, bara det inte märks utåt. Gud förbjude (eller rättare sagt, ateisterna/humanisterna!) att vår tro skulle få några offentliga uttryck!

Men att inte tala om Jesus under jultiden är historieförfalskning. Under många århundraden har man i Sverige firat jul till minne av Jesu födelse. Men i dag, vad firar man? Konsumismen? Julmaten? Att man är ledig några dagar mitt i smällkalla vintern?

Det är tid för oss som är kristna att träda upp och berätta om varför vi firar jul!

Om Inkarnationens mysterium: att Gud blev människa för att frälsa oss, att Han är Immanuel, Gud med oss, att Han gör allt för att vi ska kunna leva i gemenskap, kärlek och vänskap med Honom. Att det där lilla Barnet i krubban är densamme som hänger på Korset, Gud som tar på sig alla mänskliga villkor och t.o.m. låter sig dödas. Kort sagt, att Gud är på vår sida och vill oss väl...

Fira jul för Guds skull! Fira jul med Jesus, Maria och Josef! Gör som herdarna och de vise männen: fall ner och hylla Barnet som är Gud med oss! Ge din jul ett äkta innehåll!

fredag 17 december 2010

Immanuelsrosenkransen

Gråbröderna i Jönköping (Gud välsigne dem!) har en väldig massa olika rosenkransböner för alla möjliga tillfällen och man kan också skicka frågor till dem. Jag frågade om det fanns någon speciell rosenkrans för advent och fick svar att det fanns Immanuelsrosenkransen som bygger på O-antifonerna. Jag blev mycket glad, både för att jag älskar O-antifonerna och för att det finns en speciell rosenkrans för advent som är bra som förberedelse för julen.

Vi förbereder oss för julen på så många olika sätt: julpyntning, julklappsshopping, städning, bakning och matlagning. Vi som är katoliker brukar bikta oss och en del fastar. BÖN är ett ypperligt sätt att förbereda sig på denna stora högtid då vi firar Ordet som blev människa. Därför, kära läsare, vill jag dela med mig av Immanuelsrosenkransen (texten har jag kopierat ur mailet jag fick):

Bes under advent med den vanliga rosenkransen. I denna rosenkrans ber man O-Antifonerna med några andra böner för alla människors frälsning. Immanuelrosenkransen är inte bunden till den 17-23 advent, utan kan bes under hela adventstiden. Denna rosenkransbön är så enkel att man med fördel kan be den som familjens kvällsandakt under advent.

Inled med att kyssa krucifixet på rosenkransen, gör korstecknet med det och recitera Trosbekännelsen:

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till Himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den Helige Ande, den Heliga Katolska Kyrkan, de Heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

På pendangens första kula bed:

O eviga Vishet, Du som har utgått ur den Högstes mun, Du når från världens ena ända till den andra och styr allt med Ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg.

Fader vår…

På de tre kulorna på pendangens mitt bed:

O Adonai, Gud som leder Israel, Du uppenbarade Dig i den brinnande busken och gav Din Lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, Du vår tillflykt och starkhet.

Var hälsad Maria…

På pendangens femte och sista kula bed:

O Jesse telning, Du som står som ett banér för folken, inför Dig tiger konungar i förundran, Dig tillhör all jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

Ära vare Fadern…

Första dekaden ber man för alla människors befrielse från syndens fångenskap. På den ensamma kulan ber man:

O Davids Nyckel, Du spiran i Israels hus, Du öppnar, och ingen kan tillsluta, Du tillsluter, och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

Tio gånger, dvs. fem av varje invokation, ber man växelvis på ena kulan:

Herre, förbarma Dig över oss.

På den andra kulan ber man:

Kristus, förbarma Dig över oss.

Andra dekaden ber man om själens och hjärtats ljus från Gud för alla människor, särskilt dem som lever i syndens och otrons mörker. Bed på den ensamma kulan:

O Soluppgång, Du avglans av Guds härlighet, Du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret och i dödens skugga.

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis: Herre, förbarma Dig över oss / Kristus, förbarma Dig över oss.

Tredje dekaden ber man om nåden för alla människor att de ska få en helig längtan efter Gud och Hans Gudomliga Rike. Bed på den ensamma kulan:

O jordens Konung, Du folkens längtan, Du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett: kom och rädda människan, som Du danat av jorden.

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis: Herre, förbarma Dig över oss / Kristus, förbarma Dig över oss.

Fjärde dekaden ber man att Guds Heliga Lag om kärleken till Honom och till vår nästa ska efterlevas av alla människor. Bed på den ensamma kulan:

O Immanuel, vår Konung med den nya Lagen, Du Frälsare som folken längtat efter: kom och fräls oss, Herre vår Gud.

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis: Herre, förbarma Dig över oss / Kristus, förbarma Dig över oss.

Femte dekaden ber man att Gud ska komma och ta sin boning i varje människas själ och hjärta. Särskilt alla dem som behöver Herrens barmhärtighet allra mest (jfr. Fatimabönerna). På den ensamma kulan bed:

O Jesse telning, Du som står som ett banér för folken, inför Dig tiger konungar i förundran, Dig tillhör all jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis: Herre, förbarma Dig över oss / Kristus, förbarma Dig över oss.

Avsluta Immanuelrosenkransen med att be Fader Vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och för åtnjutandet av all den avlat du kan få under denna dag. Offra gärna denna avlat för de avlidnas själar i Skärselden, särskilt för dem som ingen ber eller offrar sina lidanden och svårigheter för.

17 december

O eviga Vishet, du som har utgått ur den Högstes mun, du når från världens ena ända till den andra och styr allt med ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg.

onsdag 15 december 2010

Jesu andra ankomst

Vänta bara lite till. Han kommer snart!

Men Han kan när som helst födas i ditt hjärta. I varje sekund vill Han göra det. Förbered ditt hjärta, gör det till ett palats för Honom, som i Sin första födelse föddes i ett fattigt stall. Låt Honom födas i ditt hjärtas palats. Smycka det för Honom genom en god bikt, bön och goda gärningar. Bjud in Maria att reda en bädd åt Honom i ditt hjärta. Hon hjälper dig gärna, för hon, mer än alla andra, vet vad Han tycker om...

Bered en plats för Jesus att vila i ditt hjärta...

tisdag 14 december 2010

Bredden, längden, höjden och djupet

Ur Johannes av Korsets kommentar till Andlig Sång:

"Hur många mysterier och under som de heliga kyrkolärarna än har upptäckt och de heliga själarna har förstått i detta livet, återstår ändå största delen att skriva ner och ännu mer att förstå. Det finns många djup i Kristus. Han är som en rik gruva med oräkneliga lager av skatter. Hur djupt man än gräver, kommer man aldrig till något slut; i stället finner man överallt, i varje nytt lager, nya ådror med rikedomar.

Därför sade aposteln Paulus om Kristus: I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Men själen kan inte tränga in i dem eller ens nå fram till dem, om hon inte (som vi redan sagt) först träder in genom det inre och yttre lidandet i all dess skärpa för att så nå fram till Guds kunskap. Man kan ju inte ens nå fram till det som man i detta livet kan utröna om dessa Kristi mysterier utan att ha lidit mycket och av Gud ha fått ta emot många nådebevis, på både förståndets och sinnenas plan. Och dessförinnan måste man under lång tid ha ägnat sig åt andliga övningar. Alla dessa nådebevis är dock av en lägre halt än den vishet som finns i Kristi mysterier, ty de är bara något som förbereder oss att nå fram till den.

O om man äntligen kunde fatta att man inte kan nå fram till det djup och den vishet som finns i Guds rikedomar - och de är av många olika slag - om man inte träder in i lidandet i hela dess djup, och även det är av många olika slag! Om ändå den själ som önskar gudomlig kunskap först önskade lidandet för att nå fram till den, under korsets tyngd! Därför uppmanade Paulus de kristna i Efesos: Jag ber er att inte tappa modet i lidandet, var starka och fast rotade i tron, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det är korset som är den trånga porten in till Guds vishets rikedomar. Många önskar sig den glädje som kommer genom dem, men få vill gå in genom korsets port."

måndag 13 december 2010

Livets Bröd


Herre, ge oss alltid det Brödet....

(Joh 6)

lördag 11 december 2010

Förströddhetens bön

Nyss när jag bad min morgonbön var jag okoncentrerad och bara halvt närvarande. Förkylningen var det jag tänkte på, mer än bönen...

En sådan bön är inget att vara stolt över. Den jag talar med i bönen är Gud, Konungarnas Konung och Herrarnas Herre. Skulle jag tala så med kungen eller statsministern skulle nog säkerhetsvakterna slänga ut mig. Men Gud, som är universums Skapare, lyssnar ändå till min bön.

Många, för att inte säga alla, har nog erfarenhet av förströddhet under bönen. Alla saker vi ska göra eller har gjort, människor i vår närhet, tv-program, ja allt möjligt, passerar i våra tankar under bönen. Och det är ok att det gör det, även om det inte är en perfekt bön då. Varför säger jag att det är ok?

Därför att det kan få oss att inse vår litenhet och att vi är långt ifrån perfekta. Vi är som små barn som försöker ställa oss upp men hela tiden dunsar ner på rumpan. Det lilla barnet övar sig på att stå men det tar många försök innan det lyckas. Föräldrarna ser varje försök med glädje och uppmuntrande tillrop. De står inte och säger att du är en hopplös unge som inte kan på första försöket.

Så är det också med vår bön. När vi inte lyckas be en perfekt koncentrerad och värdig bön, säger inte Gud till oss att vi är värdelösa. Han säger: det är bra att du ber, det är bra att du vänder dig till Mig i bön. Fortsätt med det!

Även när jag inte är förkyld, är min bön alltför ofta förströddhetens bön. Jag är inte stolt över min bön, men jag vet att Gud ändå lyssnar. Han vet vad som finns i mitt hjärta, Han vet det bättre än jag själv, för Han är universums och min Skapare och jag har min glädje i att vara Hans skapelse. Jag är intet, Han är allt, men jag är ett älskat och önskat intet...

onsdag 8 december 2010

Maria som medlare

Ur Adventspredikningar av st Bernhard av Clairvaux:

Om jag inte tar fel, ser ni nu att
den kungliga jungfrun är den väg,
som Herren tog för att komma
från sin moders liv, likt en brudgum,
som lämnar brudkammaren. (Ps 19:6)

Låt oss gå samma väg
för att möta honom,
som genom henne kom ned till oss,
och för att genom henne få del av hans nåd,
som genom henne kom till vår nöd.
Genom dig har vi tillträde till din Son (Ef 2:18).
Du saliga,
som upptäckte nåden.
Du frälsningens moder,
som gav liv.
Genom dig
får vi ta emot honom
som genom dig
blev oss given (Jes 9:5).
Må din rättrådighet förlåta vår skuld;
må din ödmjukhet, som är Gud till behag
utverka överseende med vår fåfänga;
må din överflödande kärlek
skyla våra många synder;
må din förklarade fruktsamhet
ge oss rikliga förtjänster.

Vår Fru,
medlare och förespråkare,
försona oss med din Son,
anbefall oss åt honom,
företräd oss inför honom!

Du välsignade (Luk 1:42)
genom den nåd du har undfått,
genom den förmån du förärats,
genom den barmhärtighet du har fött,
gör att han,
din Son, vår Herre,
som genom din förmedling
gjorde sig delaktig av vår svaghet och nöd,
gör oss delaktiga av
sin lycka och lycksalighet,
han som är Gud i all evighet (Rom 9:5)

lördag 4 december 2010

Andra söndagen i advent

Psalm 505 i Cecilia, del 2

Konungarnas höge Konung,
född av ringa jordisk släkt,
Gud och alla herrars Herre,
möter oss i tjänardräkt,
när hans kropp och blod vid offret
blir till oss som föda räckt.

Konungarnas höge Konung: Vem är Han? Han är alla konungars konung, Han är universums Skapare och Härskare. Han är värdig allt lov, all tillbedjan, all kärlek...

Född av ringa jordisk släkt: Han, den högste, den store Guden, blev människa. Kött och blod av en jordisk kvinna. Han som var allt steg ned till vår mänskliga tillvaro. Han föddes som ett litet barn, lärde sig gå, tala, läsa och skriva. Alla våra mänskliga villkor har vår Gud delat med oss, ända till den bittra döden.

Gud och alla herrars Herre: Han är Gud, alltings ursprung och mål. Han är alla herrars Herre. Även de mäktiga kommer en dag att falla ner och hylla Honom. De tror de är mäktiga men inför Honom faller all makt i små bitar och visar sin tomhet...

möter oss i tjänardräkt: Vi skulle inte älska Gud om inte Han älskat oss först, säger Skriften. Han kommer oss till mötes, drar upp oss ur vårt fallna tillstånd, borstar bort smutsen från vår själ och leder oss rätt. Det är Han som gör det, för vi förmår inget utan Honom.

möter oss i tjänardräkt: Vad är detta för mysterium? Gud, den Allrahögste, tjänar sin skapelse... Vem är Du, Gud? Hur kan Universums Skapare tjäna sin skapelse? Du, o Gud, är underbar, ingen annan religion har en Gud som är som Du... Ingen, min Älskade, är som Du... Jag vill prisa Dig, min Gud, min Herre, min ende Konung! Din ödmjukhet, o Herre...

när hans kropp och blod vid offret blir till oss som föda räckt: Offret, Herre, offret som vi ger Dig har Du gett oss. När Du offrade Dig själv på Korset gav Du oss Dig själv att offra till Dig. Vi har genom Dig ett värdigt offer att ge Dig. Och när vi ger Dig Dig själv ger vi Dig samtidigt oss själva, med allt vad vi är och har. Ditt är det, Herre. Min tacksamhet för mässan är stor, Herre...

när hans kropp och blod vid offret blir till oss som föda räckt: Vi får äta vår Gud... Ingen annan religion har en Herre som är så nära dem som vi... Ingen annan religion har en sådan gemenskap med sin Gud. Vår Gud gör sig till mat för att mätta våra själar. Han skapar oss, uppehåller oss, förlåter oss och mättar oss... Inte för att vi förtjänar det, utan för att Han är barmhärtig och älskar oss... Vem är som Du, Gud? Ingen i himmel och på jord är som Du...

torsdag 2 december 2010

Ditt ansikte, Herre, söker jag

ur boken Proslogion av Anselm av Canterbury

"Ack, du arma människa, fly en liten stund undan dina förehavanden, göm dig ett ögonblick undan tumultet av dina tankar, kasta ifrån dig bekymren som tynger, vänta en stund med de tusen besvärande distraktionerna, öppna dig litet för Gud, vila litet i honom.

Gå in i ditt sinnes kammare. Stäng ute allt utom Gud och det som hjälper dig att söka honom. Stäng dörren bakom dig och sök honom. Säg nu, av hela ditt hjärta, säg nu till Gud: Jag söker ditt ansikte. Ja, ditt ansikte Herre söker jag."

----------------------------------------------------------------------------------

Vad hjälper dig att söka Herrens ansikte? Vilka medel begagnar sig Herren av för att hjälpa dig att finna Honom? Sök i ditt hjärta och se...

I mitt fall är det flera saker och företeelser: mässan och de övriga sakramenten, Bibeln, tidegärden, rosenkransen och diverse andra devotionalier: fromma bilder, krucifix, vigvatten, skapular, mm.

Men det som mest hjälper mig att söka Herrens ansikte är helgonen. När jag läser om helgonens liv och deras egna skrifter, ökar min iver att söka Herrens ansikte. De böner och andakter de använt hjälper mig att öppna mig mer för Gud. Deras brinnande kärlek upptänder min lilla ljumma kärlek och får den att brinna mer. Deras bön för mig är ett stöd. Deras exempel visar mig att jag inte är ensam i min vandring för att söka Guds ansikte. Deras vänskap gör mig trygg. De visar mig att det är möjligt att leva ett kristet liv, trots svårigheter och synd. Deras föredöme ger mig hopp, att jag, trots alla mina synder, kan nå målet som är Gud, bara Gud...

Vad hjälper dig att söka Guds ansikte?