tisdag 14 december 2010

Bredden, längden, höjden och djupet

Ur Johannes av Korsets kommentar till Andlig Sång:

"Hur många mysterier och under som de heliga kyrkolärarna än har upptäckt och de heliga själarna har förstått i detta livet, återstår ändå största delen att skriva ner och ännu mer att förstå. Det finns många djup i Kristus. Han är som en rik gruva med oräkneliga lager av skatter. Hur djupt man än gräver, kommer man aldrig till något slut; i stället finner man överallt, i varje nytt lager, nya ådror med rikedomar.

Därför sade aposteln Paulus om Kristus: I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Men själen kan inte tränga in i dem eller ens nå fram till dem, om hon inte (som vi redan sagt) först träder in genom det inre och yttre lidandet i all dess skärpa för att så nå fram till Guds kunskap. Man kan ju inte ens nå fram till det som man i detta livet kan utröna om dessa Kristi mysterier utan att ha lidit mycket och av Gud ha fått ta emot många nådebevis, på både förståndets och sinnenas plan. Och dessförinnan måste man under lång tid ha ägnat sig åt andliga övningar. Alla dessa nådebevis är dock av en lägre halt än den vishet som finns i Kristi mysterier, ty de är bara något som förbereder oss att nå fram till den.

O om man äntligen kunde fatta att man inte kan nå fram till det djup och den vishet som finns i Guds rikedomar - och de är av många olika slag - om man inte träder in i lidandet i hela dess djup, och även det är av många olika slag! Om ändå den själ som önskar gudomlig kunskap först önskade lidandet för att nå fram till den, under korsets tyngd! Därför uppmanade Paulus de kristna i Efesos: Jag ber er att inte tappa modet i lidandet, var starka och fast rotade i tron, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det är korset som är den trånga porten in till Guds vishets rikedomar. Många önskar sig den glädje som kommer genom dem, men få vill gå in genom korsets port."