söndag 26 december 2010

Den heliga Familjen

I dag firas i Katolska Kyrkan den heliga Familjens fest. Familjen, som är urcellen i samhället, den plats där barnen ska växa upp, trygga och harmoniska, där de ska lära sig om Gud och livet, där de ska älskas, skyddas och uppfostras.

Så ser dock inte verkligheten ut för många barn. I familjen utsätts de för våld och kränkningar. Familjen och hemmet är otrygga platser för många barn och så här i juletid är det extra otäckt för en del. Föräldrarna super och slåss, barnen får stryk eller, ännu värre, utsätts för sexuella övergrepp.

Jag läste någonstans att många vuxna inom skolan inte anmäler misshandel av barn som de får kännedom om. Fast det är känt vad som händer i familjen så ser inte vuxenvärlden till att det tar slut. Det är att svika barnen.

Jesus säger att barnens änglar alltid är inför Guds ansikte. Han ställer fram barnen som föredömen för vuxna. Han blir ett barn för att visa oss vägen.

När vi vuxna sviker barnen är det inte bara ett brott, utan även en allvarlig synd. Se barnen i din omgivning! Ge dem kärlek, uppmärksamhet och, om du ser att någon far illa, gör något! Prata med barnet. Ring socialen och polisen. Låt barnet veta att det inte är ensamt!

Familjen, när den fungerar som den ska, med ömsesidig kärlek och respekt, är den bästa platsen för barn att växa upp i. Den är en kyrka i miniatyr, en skola, en trygg plats. Låt oss göra våra familjer till detta. Och ta in de barn som inte har en trygg familj in i din familj och ditt hjärta...