torsdag 2 december 2010

Ditt ansikte, Herre, söker jag

ur boken Proslogion av Anselm av Canterbury

"Ack, du arma människa, fly en liten stund undan dina förehavanden, göm dig ett ögonblick undan tumultet av dina tankar, kasta ifrån dig bekymren som tynger, vänta en stund med de tusen besvärande distraktionerna, öppna dig litet för Gud, vila litet i honom.

Gå in i ditt sinnes kammare. Stäng ute allt utom Gud och det som hjälper dig att söka honom. Stäng dörren bakom dig och sök honom. Säg nu, av hela ditt hjärta, säg nu till Gud: Jag söker ditt ansikte. Ja, ditt ansikte Herre söker jag."

----------------------------------------------------------------------------------

Vad hjälper dig att söka Herrens ansikte? Vilka medel begagnar sig Herren av för att hjälpa dig att finna Honom? Sök i ditt hjärta och se...

I mitt fall är det flera saker och företeelser: mässan och de övriga sakramenten, Bibeln, tidegärden, rosenkransen och diverse andra devotionalier: fromma bilder, krucifix, vigvatten, skapular, mm.

Men det som mest hjälper mig att söka Herrens ansikte är helgonen. När jag läser om helgonens liv och deras egna skrifter, ökar min iver att söka Herrens ansikte. De böner och andakter de använt hjälper mig att öppna mig mer för Gud. Deras brinnande kärlek upptänder min lilla ljumma kärlek och får den att brinna mer. Deras bön för mig är ett stöd. Deras exempel visar mig att jag inte är ensam i min vandring för att söka Guds ansikte. Deras vänskap gör mig trygg. De visar mig att det är möjligt att leva ett kristet liv, trots svårigheter och synd. Deras föredöme ger mig hopp, att jag, trots alla mina synder, kan nå målet som är Gud, bara Gud...

Vad hjälper dig att söka Guds ansikte?