fredag 17 december 2010

Immanuelsrosenkransen

Gråbröderna i Jönköping (Gud välsigne dem!) har en väldig massa olika rosenkransböner för alla möjliga tillfällen och man kan också skicka frågor till dem. Jag frågade om det fanns någon speciell rosenkrans för advent och fick svar att det fanns Immanuelsrosenkransen som bygger på O-antifonerna. Jag blev mycket glad, både för att jag älskar O-antifonerna och för att det finns en speciell rosenkrans för advent som är bra som förberedelse för julen.

Vi förbereder oss för julen på så många olika sätt: julpyntning, julklappsshopping, städning, bakning och matlagning. Vi som är katoliker brukar bikta oss och en del fastar. BÖN är ett ypperligt sätt att förbereda sig på denna stora högtid då vi firar Ordet som blev människa. Därför, kära läsare, vill jag dela med mig av Immanuelsrosenkransen (texten har jag kopierat ur mailet jag fick):

Bes under advent med den vanliga rosenkransen. I denna rosenkrans ber man O-Antifonerna med några andra böner för alla människors frälsning. Immanuelrosenkransen är inte bunden till den 17-23 advent, utan kan bes under hela adventstiden. Denna rosenkransbön är så enkel att man med fördel kan be den som familjens kvällsandakt under advent.

Inled med att kyssa krucifixet på rosenkransen, gör korstecknet med det och recitera Trosbekännelsen:

Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Jag tror ock på Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till Himmelen, sittande på Allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Jag tror ock på den Helige Ande, den Heliga Katolska Kyrkan, de Heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

På pendangens första kula bed:

O eviga Vishet, Du som har utgått ur den Högstes mun, Du når från världens ena ända till den andra och styr allt med Ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg.

Fader vår…

På de tre kulorna på pendangens mitt bed:

O Adonai, Gud som leder Israel, Du uppenbarade Dig i den brinnande busken och gav Din Lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, Du vår tillflykt och starkhet.

Var hälsad Maria…

På pendangens femte och sista kula bed:

O Jesse telning, Du som står som ett banér för folken, inför Dig tiger konungar i förundran, Dig tillhör all jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

Ära vare Fadern…

Första dekaden ber man för alla människors befrielse från syndens fångenskap. På den ensamma kulan ber man:

O Davids Nyckel, Du spiran i Israels hus, Du öppnar, och ingen kan tillsluta, Du tillsluter, och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

Tio gånger, dvs. fem av varje invokation, ber man växelvis på ena kulan:

Herre, förbarma Dig över oss.

På den andra kulan ber man:

Kristus, förbarma Dig över oss.

Andra dekaden ber man om själens och hjärtats ljus från Gud för alla människor, särskilt dem som lever i syndens och otrons mörker. Bed på den ensamma kulan:

O Soluppgång, Du avglans av Guds härlighet, Du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret och i dödens skugga.

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis: Herre, förbarma Dig över oss / Kristus, förbarma Dig över oss.

Tredje dekaden ber man om nåden för alla människor att de ska få en helig längtan efter Gud och Hans Gudomliga Rike. Bed på den ensamma kulan:

O jordens Konung, Du folkens längtan, Du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett: kom och rädda människan, som Du danat av jorden.

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis: Herre, förbarma Dig över oss / Kristus, förbarma Dig över oss.

Fjärde dekaden ber man att Guds Heliga Lag om kärleken till Honom och till vår nästa ska efterlevas av alla människor. Bed på den ensamma kulan:

O Immanuel, vår Konung med den nya Lagen, Du Frälsare som folken längtat efter: kom och fräls oss, Herre vår Gud.

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis: Herre, förbarma Dig över oss / Kristus, förbarma Dig över oss.

Femte dekaden ber man att Gud ska komma och ta sin boning i varje människas själ och hjärta. Särskilt alla dem som behöver Herrens barmhärtighet allra mest (jfr. Fatimabönerna). På den ensamma kulan bed:

O Jesse telning, Du som står som ett banér för folken, inför Dig tiger konungar i förundran, Dig tillhör all jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis: Herre, förbarma Dig över oss / Kristus, förbarma Dig över oss.

Avsluta Immanuelrosenkransen med att be Fader Vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och för åtnjutandet av all den avlat du kan få under denna dag. Offra gärna denna avlat för de avlidnas själar i Skärselden, särskilt för dem som ingen ber eller offrar sina lidanden och svårigheter för.