onsdag 15 december 2010

Jesu andra ankomst

Vänta bara lite till. Han kommer snart!

Men Han kan när som helst födas i ditt hjärta. I varje sekund vill Han göra det. Förbered ditt hjärta, gör det till ett palats för Honom, som i Sin första födelse föddes i ett fattigt stall. Låt Honom födas i ditt hjärtas palats. Smycka det för Honom genom en god bikt, bön och goda gärningar. Bjud in Maria att reda en bädd åt Honom i ditt hjärta. Hon hjälper dig gärna, för hon, mer än alla andra, vet vad Han tycker om...

Bered en plats för Jesus att vila i ditt hjärta...