onsdag 8 december 2010

Maria som medlare

Ur Adventspredikningar av st Bernhard av Clairvaux:

Om jag inte tar fel, ser ni nu att
den kungliga jungfrun är den väg,
som Herren tog för att komma
från sin moders liv, likt en brudgum,
som lämnar brudkammaren. (Ps 19:6)

Låt oss gå samma väg
för att möta honom,
som genom henne kom ned till oss,
och för att genom henne få del av hans nåd,
som genom henne kom till vår nöd.
Genom dig har vi tillträde till din Son (Ef 2:18).
Du saliga,
som upptäckte nåden.
Du frälsningens moder,
som gav liv.
Genom dig
får vi ta emot honom
som genom dig
blev oss given (Jes 9:5).
Må din rättrådighet förlåta vår skuld;
må din ödmjukhet, som är Gud till behag
utverka överseende med vår fåfänga;
må din överflödande kärlek
skyla våra många synder;
må din förklarade fruktsamhet
ge oss rikliga förtjänster.

Vår Fru,
medlare och förespråkare,
försona oss med din Son,
anbefall oss åt honom,
företräd oss inför honom!

Du välsignade (Luk 1:42)
genom den nåd du har undfått,
genom den förmån du förärats,
genom den barmhärtighet du har fött,
gör att han,
din Son, vår Herre,
som genom din förmedling
gjorde sig delaktig av vår svaghet och nöd,
gör oss delaktiga av
sin lycka och lycksalighet,
han som är Gud i all evighet (Rom 9:5)