måndag 31 januari 2011

Chesterton

Läst på Facebook:

G.K. Chesterton said: "Christianity hasn't been tried and found wanting. Christianity has been found difficult and left untried."

tisdag 25 januari 2011

Pauli omvändelse

I dag firar Kyrkan Pauli omvändelse. Paulus, som överträffade alla andra i troheten mot det gamla förbundet, bokstavligen slogs till marken av Den han förföljde och blev en av dem som ivrigast spred det glada budskapet. Förföljaren blev apostel och en förebild för oss även i dag.

I dag finns det många som förföljer kristna och kristendomen. Låt oss be för deras omvändelse...

lördag 22 januari 2011

Helgon

Den 1 maj i år kommer påven Johannes Paulus II att saligförklaras och hela Katolska Kyrkan gläder sig. Varje år salig- och helgonförklaras en lång rad människor och Kyrkan blir rikare genom det.

Jag har hört andra kristna anklaga katoliker för avgudadyrkan och att tala med de döda på grund av vår vördnad för helgonen. Men hur kan vi låta bli att vörda dem som gått före oss i evigheten och nu befinner sig i Guds direkta närvaro? Den stora skaran som är under det himmelska altaret (Upp 6:9) och väntar på att nå sitt fulla tal (Upp 6:11) I början var det bara de som nådde det blodiga martyriet som blev räknade som helgon men sedan 1700 år tillbaka räknas även sådana som helgon som inte blivit martyrer men som är föredömen för oss i kristet levnadssätt.

Hur kan detta var avgudadyrkan? Endast Gud får vi tillbe. Att vörda och älska någon är inte samma sak som att tillbe.
Hur kan detta var att tala med de döda? Deras själar lever i Guds paradis. Deras kroppar är döda, javisst, men de lever inför Gud. Hur skulle de annars kunna ropa med hög röst (Upp 6:10)?

Alla tusentals helgon, kända och okända, är en glädje och rikedom för Kyrkan. De är våra läromästare i kristet liv. Deras liv och skrifter lär oss hur vi ska leva för att vara Guds vänner. Deras bön är vårt stöd. Deras tillvaro i himmelen ger oss hopp om att få komma dit.

Älskade och ärade helgon, ni våra bästa vänner, visa oss den raka, korta vägen till Gud. Bed för oss...

söndag 16 januari 2011

Söndag

Denna dag firar Kyrkan, som alla andra söndagar, Herrens uppståndelse. Det är en minipåsk, alltså! Det räcker inte för Kyrkan att fira påsk 50 dagar på våren utan vi firar det varje söndag året runt. Så viktig är denna händelse.

Hur tillbringar du din söndag? Går du till kyrkan och tillber Herren tillsammans med din församling? Offrar du dina bekymmer och glädjeämnen med brödet och vinet? Tar du emot Herren i den heliga Kommunionen? Vilar du i Herren denna dag?

Gläder du dig över Herrens uppståndelse?

lördag 15 januari 2011

"More catholic than the pope"

Intressant läsning om att vara mer katolsk än påven finns här.

onsdag 12 januari 2011

Vigvatten

På bilden som jag har ovan för tillfället syns en liten glasflaska. Den innehåller vigvatten. Det använder jag när jag ber. Varför? Enligt Katolska Kyrkans Katekes (nr 1668) påminner det om dopvattnet. Varje gång jag doppar fingrarna i vigvattnet och gör korstecknet påminns jag om mitt dop (som ägde rum när jag var 13 dagar gammal). Jag aktualiserar mitt dop genom denna gest.

Vigvatten används också för rening. Ibland går jag runt i mitt hem och bestänker varje rum med vigvatten och ber Gud om rening och beskydd. Det är en ceremoni som talar om för mig att Gud är Herre även i mitt hem. Hemmet och familjen är en kyrka i miniatyr. Liksom hemmet behöver dammas och dammsugas behövs det städas andligt också. Det ger en nystart i det andliga livet.

Jag har alltid vigvatten hemma och gläds åt att jag tillhör en Kyrka som också värdesätter det materiella och tilfredsställer mitt behov av ritual och ceremoni. Hur kan det vara annorlunda, i en religion vars Gud blivit människa?


Tro och vetenskap

"The truth of our faith becomes a matter of ridicule among the infidels if any catholic, not gifted with the necessary scientific learning, presents a dogma that scientific scrutiny shows to be false."

st Thomas av Aquino (citatet hittat på Facebook)

tisdag 11 januari 2011

Vilja och handling

Rom 7:19: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag."

Heliga Paulus, bed för mig... du som vet vad jag talar om...

söndag 9 januari 2011

Kyrkan och Sakramenten

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem:

"Moder Kyrkan bistår oss vänligt och kärleksfullt i varje andligt behov genom sina sakrament, som hon fått från ovan av Kristus. Hon föder oss i dopet, hon stärker sina barn med bekräftelsens sakrament, hon ger dem mat i den heliga eukaristin, hon försonar dem med Gud i boten, hon förökar dem i äktenskapet, hon viger dem i ämbetet, hon rustar dem för deras hädanfärd i den sista smörjelsen."

Gud ger oss genom Kyrkan allt vi behöver för att leva i denna världen och få komma till himlen. Vår Moder Kyrkan har omsorg om oss.

onsdag 5 januari 2011

Var behövs missionärerna mest?

Läser titt som tätt om svenska frikyrkor som skickar ut missionärer till redan kristna (katolska) länder.

Varför? Vilket land är det som behöver missionärer egentligen? Stanna i Sverige och återkristna svenskarna i stället! Gå ut på gator och torg här och predika Jesus!

tisdag 4 januari 2011

Bekräftelse

Vi människor behöver bekräftelse. Självkänslan är ett tunt lager fernissa på ytan och utan bekräftelse skrapas den lätt upp. Ofta gör vi våld på oss själva för att få bekräftelse. Vi anpassar oss efter omgivningen och hoppas på så vis få det vi behöver.

Men då blir ju bekräftelsen en lögn, för vi får bekräftelse på något vi egentligen inte är. Människor bär ofta en mask för att inte visa sig själva sådana de är, av rädsla för att inte duga. Vi tror att andra ska tycka illa om, hata oss, håna oss, om vi visar oss som vi är. Människor är sannerligen ofta grymma mot varandra, så det är kanhända en god strategi ibland. Men att bära en mask som man visar upp är tungt och svårt. Vi lever då vid sidan av oss själva, som främlingar både inför andra och oss själv.

Det finns en som känner oss som vi är. Som älskar oss som vi är. Som dött för oss som vi är... Gud har skapat oss, Han blev människa för oss, Han dog på Korset för oss. Inte för den mask vi visar upp, utan för den vi verkligen är. Syndare i behov av omvändelse. Guds älskade sorgebarn...

Inför Gud kan vi lägga av masken. Han genomskådar den ändå... Andra människors åsikter om oss borde inte påverka oss, då vi vet att det är Gud som fäller den avgörande domen. Men tyvärr är människors dom ofta den vi fruktar mest.

"Var goda mot varandra", står det i Skriften. Ofta är vi inte ens goda mot oss själva. Vi dömer oss själva hårt, Vi ser inte oss själva med Guds ögon: med kärlek, barmhärtighet och godhet. Vi dömer oss med kalla ögon, utan att se in i Jesu varma blick. När ska vi lära oss...?