söndag 9 januari 2011

Kyrkan och Sakramenten

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem:

"Moder Kyrkan bistår oss vänligt och kärleksfullt i varje andligt behov genom sina sakrament, som hon fått från ovan av Kristus. Hon föder oss i dopet, hon stärker sina barn med bekräftelsens sakrament, hon ger dem mat i den heliga eukaristin, hon försonar dem med Gud i boten, hon förökar dem i äktenskapet, hon viger dem i ämbetet, hon rustar dem för deras hädanfärd i den sista smörjelsen."

Gud ger oss genom Kyrkan allt vi behöver för att leva i denna världen och få komma till himlen. Vår Moder Kyrkan har omsorg om oss.