tisdag 11 januari 2011

Vilja och handling

Rom 7:19: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag."

Heliga Paulus, bed för mig... du som vet vad jag talar om...