lördag 26 februari 2011

Skuldbelägga

Det pågår en intensiv debatt om UR:s och RFSU:s sexfilm för barn och ungdomar. Bra! Den behöver debatteras, för deras syn på sexualiteten delas inte av alla som bor i Sverige. En sak jag finner intressant i debatten är att man, när man framför en annan syn på sexualitet än RFSU får man höra att man är sexualfientlig, pryd och skuldbelägger.

Jag är varken sexualfientlig eller pryd och jag vill verkligen inte skuldbelägga någon. Men, och detta är ett stort men, sexualiteten är på inga vis okomplicerad. Den berör andra delar av en människa än bara kroppen. Den beror ditt allra innersta väsen, din längtan, dina förhoppningar. Man kan inte ha sex och tro att det bara är som ett handslag, för att löst citera Diego Rivera.

Är det att skuldbelägga när man säger att man ska vara försiktig med sexualiteten? Att man inte ska göra sådant man inte är mogen för? Att man ska vara rädd om sig själv och om andra?

Gud har gett oss sexualiteten som en gåva, för att föra makar närmare varandra och för att föra människosläktet vidare. Det är något vackert och underbart, men väldigt sårbart och skört.

Låt ungdomar upptäcka sin sexualitet i egen takt, utan press, i lugn och ro. Ge dem en chans att upptäcka sig själva och vad de vill. Skuldbelägg dem inte för att de inte vill ha avancerad sex som inte ens hör hemma i porrfilmer. Låt dem utvecklas i sin egen takt, för, tro det eller ej, även utan RFSU:s s.k. undervisning har människor i tusentals generationer lyckats ha bra sexuella relationer...

tisdag 22 februari 2011

Dessa som hatar Katolska Kyrkan

Bläddrar runt bland en del bloggar återigen och funderar över alla dessa kristna som hatar Katolska Kyrkan. Hur kan de vara så fulla med hat när de säger att de är frälsta? Hur hör hat och frälsning ihop? Jag har fått lära mig att jag ska älska och be för mina fiender och försöka göra gott mot dem. Annars är min egen frälsning i farozonen. Hat är ett hinder för att komma in i himlen.

Så jag ber nu: Herre Jesus, dessa som hatar den Kyrka jag älskar, förbarma Dig över dem. Öppna deras hjärtan för Din helige Ande och visa dem vägen till himlen, liksom jag ber Dig att öppna mitt hjärta och förbarma Dig över mig. Amen.

Petter Katt

I dag firar Kyrkan Petri biskopsstol, på latin förkortad Petr. cath, därav Petter Katt som jag läste någonstans att dagen kallades folkligt i Sverige under medeltiden. Vi firar att Petrus är Roms förste biskop och den förste påven. Det är en dag för att minnas, tänka på och be för påven, något jag gör med allra största glädje. Vår påve, Benediktus XVI, är en gudagåva till Kyrkan för hans intelligens, djupa engagemang och starka tro. Den helige Ande var definitivt med i valet av påve.

Och tänk att jag ska få se honom snart! :-)

söndag 20 februari 2011

Välsignad vila

Önskar alla läsare en välsignad och vilosam söndag!

torsdag 17 februari 2011

Kyrkans tro

Ju mer jag lär mig om Katolska Kyrkans tro (och jag lär mig nytt hela tiden, även efter 22 år som katolik!) desto mer älskar jag min Kyrka och tror på hennes lära.

lördag 12 februari 2011

Halvkatoliker

När jag surfar runt bland olika kristna bloggar denna lördagmorgon, funderar jag över dessa som säger sig ha en katolsk tro men som stannar kvar i svenska kyrkan. Jag kan inte bestämma mig om jag tycker de är hjältar eller dumma i huvudet... Hjältar för att de stannar kvar och kämpar för att bevara den sanna tron eller dumma i huvudet för att de riskerar sin salighet genom att stanna kvar.

För min egen del fanns ju inget annat alternativ än att lämna. Det gjorde jag när jag var 15 år gammal, nästan 5 år innan jag blev katolik. För mig var alternativet att vara utan kyrkotillhörighet bättre än att stanna kvar. Jag lämnade svenska kyrkan när jag började tro på Gud och letade mig så småningom fram till Katolska Kyrkan (först genom böcker, sedan genom mässan och kurser i katolsk tro...). Varför lämnade jag? För att jag inte fann Gud där. Jag fann bara människor. Och det är inget fel på människor! Nej, alls inte, men jag sökte Gud och den Kyrka Kristus grundat. Och jag fann både Gud och den sanna Kyrkan...

(Innan du går i taket: jag vet att det finns människor som finner Gud i svenska kyrkan. Jag har bara inte gjort det.)

torsdag 10 februari 2011

1 maj

Den 1 maj i år kommer påven Johannes Paulus II att saligförklaras i Rom av påven Benedictus XVI och jag ska åka dit!!! Oh, stora glädje!!!!

onsdag 9 februari 2011

Sexnoveller som skoluppgift???

Aftonbladet skriver om 14-åringar i Tomelilla som fick i läxa att skriva en uppsats om sina första gång. Om de inte haft någon första gång skulle de fantisera ihop det. Ju mer inlevelse, desto bättre betyg.

Vad är det för idioti???

För det första ska 14-åringar inte ha haft någon första gång än, för de blir inte 'byxmyndiga', som Aftonbladet skriver, förrän de är 15 år. Och för det andra, de sexuella upplevelser man har är ytterligt privata och verkligen inget man vill skriva uppsats om i skolan. Jag skulle inte vilja göra det ens som vuxen.

Pressen på tonåringar i dag är stor. De ska passas in i en vuxenroll de inte är mogna för. Från filmer, internet, tidningar och kamrater är trycket stort att man ska ha sex, fast man kanske inte är redo för det. Ska nu pressen komma från skolan också?

Varför inte låta ungdomarna upptäcka sin sexualitet i lugn och ro? Varför lägga ytterligare börda på dem? Sexualiteten är nedlagd i människan av Gud. Den är god och vacker, i sitt rätta sammanhang. Den är något man ska handskas varsamt med, för den berör djupa skikt i människans väsen. Den ska få mogna fram, sakta och i lugn och ro, inte hetsas och pressas fram av förvirrade lärare som vill vara politiskt korrekta och följa 'evangeliet' från RFSU.

Vart har lärarnas omdöme tagit vägen?

lördag 5 februari 2011

Maria i katolsk tro

Ur Katolska Kyrkans Katekes:

148 Jungfru Maria förverkligar på det mest fullkomliga sätt trons lydnad. I tro tar Maria emot bebådelsen och löftet som ängeln Gabriel framför. Hon tror att ”för Gud är ingenting omöjligt” (Luk 1:37) och hon ger sitt samtycke: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38). Elisabet hälsade henne: ”Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse” (Luk 1:45). Det är på grund av denna tro som alla släkten skall prisa henne salig.

149 Under hela hennes liv, ända till den yttersta prövningen,då Jesus, hennes son, dog på korset, har hennes tro icke vacklat. Maria slutade aldrig att tro på Guds ords fullbordan. Med rätta vördar därför kyrkan Maria som den som renast har förverkligat tron.

fredag 4 februari 2011

Helighet

Ur Katolska Kyrkans Katekes:

2012 ”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. ...Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, har han också skänkt sin härlighet” (Rom 8:28-30).

2013 Det står alltså klart för var och en att alla kristna är kallade till det kristna livets fullhet och till fullkomlig kärlek, vilken ställning eller plats de än intar. Alla är kallade till helighet: ”Var fullkomliga så som er Fader i himlen är fullkomlig” (Matt 5:48).

tisdag 1 februari 2011

Ur Katekesen

Nr 27:

"Längtan efter Gud finns nedlagd i människans hjärta, ty hon är skapad av Gud och för Gud. Gud upphör aldrig att utöva dragningskraft på människan, och det är bara i Gud som människan finner sanningen och den lycka hon oupphörligen söker."

(katekesen finns här)

Katolikhat

Det finns en hel del katolikhat i världen. Baserat på en massa missförstånd, rena misstolkningar, okunskap och hat sprids en massa nonsens om Kyrkan. Sorgligt att man inte kan försöka ta reda på vad Kyrkan egentligen säger innan man reagerar... Medias skuld är stor. Fast var och en har ett eget ansvar att ta reda på sanningen, så bara för att media förvrider sanningen är det ingen ursäkt för den egna okunskapen.