fredag 4 februari 2011

Helighet

Ur Katolska Kyrkans Katekes:

2012 ”Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. ...Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, har han också skänkt sin härlighet” (Rom 8:28-30).

2013 Det står alltså klart för var och en att alla kristna är kallade till det kristna livets fullhet och till fullkomlig kärlek, vilken ställning eller plats de än intar. Alla är kallade till helighet: ”Var fullkomliga så som er Fader i himlen är fullkomlig” (Matt 5:48).