lördag 5 februari 2011

Maria i katolsk tro

Ur Katolska Kyrkans Katekes:

148 Jungfru Maria förverkligar på det mest fullkomliga sätt trons lydnad. I tro tar Maria emot bebådelsen och löftet som ängeln Gabriel framför. Hon tror att ”för Gud är ingenting omöjligt” (Luk 1:37) och hon ger sitt samtycke: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38). Elisabet hälsade henne: ”Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse” (Luk 1:45). Det är på grund av denna tro som alla släkten skall prisa henne salig.

149 Under hela hennes liv, ända till den yttersta prövningen,då Jesus, hennes son, dog på korset, har hennes tro icke vacklat. Maria slutade aldrig att tro på Guds ords fullbordan. Med rätta vördar därför kyrkan Maria som den som renast har förverkligat tron.