onsdag 9 mars 2011

Askonsdag

I dag är det askonsdag och fastan börjar. Jag vill önska alla läsare en god fastetid med mycket bön och mycket nåd.

I dag i mässan gör prästen ett kors av aska på vår panna och påminner oss om tingens förgänglighet. Allt förgås, blott ett består: Guds godhet och nåd. Det är tid för omvändelse och bot.