fredag 25 mars 2011

Femte stationen

Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset.