lördag 19 mars 2011

St Josefs dag

Fastan bryts i dag för firandet av St Josefs högtid. St Josef, som av Gud utvaldes att beskydda Sonen och Hans moder, kan inte nog prisas och hållas i ära. Han är fader, förebild och förebedjare.

St Josef, min fader, jag älskar, ärar och lyssnar till dig. Bed för Kyrkan som du är satt att beskydda som du beskyddade Jesus och Maria.