fredag 29 april 2011

Tacksägelsemässa

På söndag saligförklaras påven Johannes Paulus II i Rom och dagen efter, måndagen den 2 maj kl 17.00, kommer vår biskop Anders Arborelius att fira en tacksägelsemässa i katolska domkyrkan på Söder i Stockholm. Dagen skriver om det här.

Deo gratias, både för saligförklaringen, Johannes Paulus och vår biskop Anders!

måndag 25 april 2011

Den Gudomliga Barmhärtigheten

Vår Herres Hjärta flödar över av kärlek och barmhärtighet. Otaliga helgon har vittnat om detta, otaliga vanliga syndare, som jag, har fått erfara detta. Det helgon som kanske allra mest vittnar om det är Faustyna Kowalska. Jesus visade sig för henne och bad henne måla en bild som visar Hans gudomliga barmhärtighet.

Den här bilden har spridit sig i den katolska världen och fått människor att förstå vem Han är som älskar oss och hur Hans barmhärtighet ger oss hopp. Gud vill inte syndarens död, utan att han omvänder sig så att han får leva. Det finns alltid, oavsett synder och omständigheter, barmhärtighet och nåd att hämta ur Jesu öppnade Hjärta.

Gå till Honom, bekänn dina synder, bekänn din tro eller din brist på tro. Säg till Honom, som det står på bilden: JESUS, JAG FÖRTRÖSTAR PÅ DIG. Öppna ditt hjärta för Hans heliga, barmhärtiga Hjärta. Se in i Hans kärleksfulla blick. Omvänd dig och tro Evangelium. Låt Honom förvandla ditt liv. Katolska Kyrkans präster, utnämnda av Jesus själv och utrustade med Sakramenten, står beredda att hjälpa dig.

Förstå att Han är på din sida...

söndag 24 april 2011

Kristus är uppstånden!

Kristus är uppstånden och världen fylls av glädje. Kristus är uppstånden och världen fylls av ljus. Kristus är uppstånden och de kristnas hjärtan flödar över av glädjesång. Kristus är uppstånden och alla änglar och helgon sjunger halleluja. Kristus är uppstånden, sannerligen uppstånden! Halleluja!

En riktigt god och välsignad påsktid önskar jag dig. Må dessa 50 dagar för dig vara en enda ljus glädjehögtid! Må Kristi uppståndelse leda dig och lysa dig på din väg mot heligheten. Må Kristi uppståndelse ge dig kraft och frid, i väntan på Andens ankomst.

Glad påsk!

lördag 23 april 2011

Påskafton

Kristus ligger i graven, Kyrkan vakar och väntar. Snart händer det! Snart får vi sjunga vår glädjesång.

I dag förbereder jag påskmaten som ska välsignas efter påskvakan i natt. Nybakat bröd, kokta ägg, salt, skinka, ja, allt man vill ha till sin påskdagsfrukost. En underbar tradition, tycker jag, som kommer från Polen men spridit sig till andra länder. Vi får ta med oss påskglädjen hem till frukost!

fredag 22 april 2011

Ecce Lignum Crucis


Se Korsets Trä...

söndag 17 april 2011

Palmsöndag

Se din Konung kommer...

onsdag 13 april 2011

Jesu Heliga Anlete

Se in i Hans ögon, se Kärleken. Se sedan på Korset. Se hur långt Han gick för att visa sin Kärlek. Han som var rik på allt utblottade sig, avstod från allt och antog en tjänares gestalt, en ringa människas. Han gjorde allt detta för att vi ska få del av Hans liv. "Vem kan anklaga en korsfäst Gud?" (br Wilfrid Stinissen, OCD)

söndag 10 april 2011

Jungfru Maria

I går tittade jag på den här ikonen för första gången på riktigt. Ser det inte ut som om Jesus pekar på Maria?

Tidigare skulle jag ha svarat att det kan inte vara så, för det brukar vara hon som pekar på Honom. Men i går läste jag färdigt Scott Hahns bok om Maria: Himlarnas Drottning, Guds Moder i Guds Ord. Hahn skriver om Maria med en sons kärlek och en stor sorg över tidigare misstag. Han visar, genom Bibeln och Kyrkans lära, vilken viktig plats Maria har i Guds frälsningsplan. Kanske det inte är så konstigt att Jesus pekar på sin Moder. Han vill visa oss vad Gud kan göra med en människa som är helt öppen och mottaglig för Hans handlande, en som inte sätter några hinder i vägen.

Allt Kyrkan lär om Maria säger jag ja och amen till. I mitt eget liv har jag erfarenhet av hennes moderliga makt. Det var hon som fick mig tillbaka till Tron och Kyrkan. Det var hon som alltid fanns där, aldrig lämnade mig, inte ens när jag vände ryggen åt hennes Son... Hon är min drottning, min förebild och min förbedjare. Hon är min mamma...

(Boken finns att köpa här, för en billig penning.)

lördag 2 april 2011

Fjortonde stationen

Gravläggningen.

Trettonde stationen

Jesus tas ned från korset.

fredag 1 april 2011

Tolfte stationen

Jesus dör.