måndag 25 april 2011

Den Gudomliga Barmhärtigheten

Vår Herres Hjärta flödar över av kärlek och barmhärtighet. Otaliga helgon har vittnat om detta, otaliga vanliga syndare, som jag, har fått erfara detta. Det helgon som kanske allra mest vittnar om det är Faustyna Kowalska. Jesus visade sig för henne och bad henne måla en bild som visar Hans gudomliga barmhärtighet.

Den här bilden har spridit sig i den katolska världen och fått människor att förstå vem Han är som älskar oss och hur Hans barmhärtighet ger oss hopp. Gud vill inte syndarens död, utan att han omvänder sig så att han får leva. Det finns alltid, oavsett synder och omständigheter, barmhärtighet och nåd att hämta ur Jesu öppnade Hjärta.

Gå till Honom, bekänn dina synder, bekänn din tro eller din brist på tro. Säg till Honom, som det står på bilden: JESUS, JAG FÖRTRÖSTAR PÅ DIG. Öppna ditt hjärta för Hans heliga, barmhärtiga Hjärta. Se in i Hans kärleksfulla blick. Omvänd dig och tro Evangelium. Låt Honom förvandla ditt liv. Katolska Kyrkans präster, utnämnda av Jesus själv och utrustade med Sakramenten, står beredda att hjälpa dig.

Förstå att Han är på din sida...