onsdag 13 april 2011

Jesu Heliga Anlete

Se in i Hans ögon, se Kärleken. Se sedan på Korset. Se hur långt Han gick för att visa sin Kärlek. Han som var rik på allt utblottade sig, avstod från allt och antog en tjänares gestalt, en ringa människas. Han gjorde allt detta för att vi ska få del av Hans liv. "Vem kan anklaga en korsfäst Gud?" (br Wilfrid Stinissen, OCD)