söndag 24 april 2011

Kristus är uppstånden!

Kristus är uppstånden och världen fylls av glädje. Kristus är uppstånden och världen fylls av ljus. Kristus är uppstånden och de kristnas hjärtan flödar över av glädjesång. Kristus är uppstånden och alla änglar och helgon sjunger halleluja. Kristus är uppstånden, sannerligen uppstånden! Halleluja!

En riktigt god och välsignad påsktid önskar jag dig. Må dessa 50 dagar för dig vara en enda ljus glädjehögtid! Må Kristi uppståndelse leda dig och lysa dig på din väg mot heligheten. Må Kristi uppståndelse ge dig kraft och frid, i väntan på Andens ankomst.

Glad påsk!