fredag 29 april 2011

Tacksägelsemässa

På söndag saligförklaras påven Johannes Paulus II i Rom och dagen efter, måndagen den 2 maj kl 17.00, kommer vår biskop Anders Arborelius att fira en tacksägelsemässa i katolska domkyrkan på Söder i Stockholm. Dagen skriver om det här.

Deo gratias, både för saligförklaringen, Johannes Paulus och vår biskop Anders!