lördag 2 april 2011

Trettonde stationen

Jesus tas ned från korset.