onsdag 29 juni 2011

St Petrus och st Paulus

I dag firar Kyrkan st Petrus och st Paulus. Kristus valde ut dem båda att föra ut budskapet, Petrus som den förste påven och Paulus som hedningarnas apostel. Petrus är klippan som Kyrkan byggs på och Paulus sprider budskapet där det inte hörts tidigare. Underbara helgon, dessa våra fäder i tron!

Genom århundradena har Kyrkan kämpat för att bevara Tron och enheten mot de som vill förvanska budskapet att passa deras syften. Den ena heresin efter den andra har Kyrkan kraftfullt motsatt sig och så definierat vad som är den rätta katolska och apostoliska tron, den som Herren uppenbarat och Kyrkan bevarat och fört vidare. Det som var Petri och Pauli tro är i dag den Katolska Kyrkans tro.

St Paulus uppmanar oss: "Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror vi fört vidare till er, muntligen eller i brev" (2 Thess 2:15).

Detta har jag för avsikt att göra: att hålla fast vid det som Kyrkan lär och förbli min Moder Kyrkans barn.

söndag 26 juni 2011

Kristi Kropps och Blods högtid

I dag firar Katolska Kyrkan Kristi Kropps och Blods högtid. Vi firar det fantastiska faktum att Jesus inte lämnade oss när Han uppfor till himmelen. Han finns hos oss ständigt i det Allraheligaste Sakramentet. Vi får tillbe Honom, vi får ta emot Honom i den heliga Kommunionen. Ständigt finns Han hos dig i närmaste katolska kyrka. Även om du inte är katolik får du gå dit och tillbe Honom. (Tyvärr får du då inte ta emot Honom i Kommunionen. Det är bara för katoliker som lever enligt Kyrkans lära, men om du tillhör dem som verkligen vet att det är Herren där i tabernaklet kommer du så småningom att konvertera...)

Denna dag har många katolska församlingar processioner med det Allraheligaste Sakramentet. Det ska vi ha i dag (förutsatt att det inte regnar). Det är en kort och blygsam procession, men Kristus i det Allraheligaste Sakramentet kommer att välsigna Köping denna dag.

Jag önskar vi hade processioner oftare! Jag älskar dessa offentliga uttryck för tron. Jag älskar att vara med bland dem som tillber Kristus i kyrkan och på torget.

Lovad vare Jesus Kristus i Altarets Allraheligaste Sakrament!

fredag 24 juni 2011

onsdag 22 juni 2011

Förtröstan

På sistone har jag fått dåliga nyheter om personer jag tycker mycket om. Det är omständigheter jag inte kan göra något åt och jag kände mig maktlös. Jag vill göra något för att hjälpa dem, men kunde inte.

Men sedan insåg jag att jag inte alls är maktlös. Jag läser (igen) Scott Hahns bok om jungfru Maria och inser att jag visst kan hjälpa. Himmelens Drottning, hon som kallas Allsmakten på knä, är min moder, Kristus är min Broder och Gud Fader är min Fader. Jag kan hjälpa genom att be! Jag är inte maktlös! Jag lägger dessa mina kära i Guds Moders händer och ber henne frambära dem till Fadern. Jag offrar mina små bekymmer till Fadern och ber att det gagnar dem. Mitt oroliga sinne är lugnare nu...

I Kyrkan är allt gemensamt, både glädjeämnen och bekymmer.

söndag 19 juni 2011

Den Allraheligaste Treenigheten

Ur Athanasios första brev till Serapion:

"Inte utan orsak bör man noga följa den gamla traditionen, den katolska kyrkans lära och tro, som Herren gav, apostlarna förkunnade och våra fäder bevarade. Den är nämligen kyrkans grundval, och om någon avfaller från den kan han inte längre vara, eller ens kallas, kristen.

Alltså: Treenigheten är helig och fullkomlig, och vi lär känna den i Fadern och Sonen och den Helige Ande. Den innehåller inget utöver sitt eget väsen, den består inte av en skapare och något skapat, utan hela Treenigheten besitter makten att skapa och verka. Dess väsen är unikt och odelbart, dess handlande är ett. Ty allt gör Fadern genom Ordet i den Helige Ande, och sålunda bevaras den heliga Treenighetens enhet. Därför förkunnar kyrkan en Gud, som står över allting, verkar genom allt och finns i allt (Ef 4:6). Står över allting gör han såsom Fader, såsom ursprung och källa; han verkar genom allt, ty han verkar genom Ordet; han finns i allt, nämligen i den Helige Ande.

När den salige Paulus skriver till Korinthierna om de andliga gåvorna härleder han allt från Gud Fadern såsom huvudet på detta sätt: Nådegåvorna är olika, men Anden densamme. Tjänsterna är olika men Herren densamme. Verksamheterna är olika men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt (1 Kor 12:4-6). De gåvor som Anden ger var och en, de ges av Fadern genom Sonen. Allt vad Fadern har tillhör ju också Sonen, därför är ju faktiskt allt som vi får av Sonen, i Anden, gåvor av Fadern. Och när Anden är i oss så är även Ordet, som gav oss Anden, i oss, och i Ordet är även Fadern. Så besannas Kristi ord: Jag och min Fader skall komma till honom och stanna hos honom (Joh 14:23). Ty där ljuset är, där är också strålglansen; och där glansen är, där är också glansens verkningar, den strålande gåvan.

Detta lär Paulus i Andra Korinthierbrevet när han sägar: Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och delaktighet i den Helige Ande åt er alla (2 Kor 13:13). Nåden och gåvorna som Treenigheten ger, ger Fadern genom Sonen i den Helige Ande. Fadern skänker oss nåd genom Sonen, men vi kan inte få del av gåvan annat än i den Helige Ande. Har vi fått del av honom så har vi Faderns kärlek och Sonens nåd och delaktighet i samma Ande."

lördag 18 juni 2011

Åminnelsen av Jungfru Maria på lördagar

Lördagar under året, då man inte firar något annat, kan man fira Guds Moder. I dag är första lördagen efter påsktidens slut och då får vi fira vår Moder! Laudes denna dag är underbar, rosenkransen finns alltid tillgänglig, den Lauretanska Litanian är alltid aktuell... Men vad är viktigare än dessa böner? Jo, att vi lever som hon, i tro och överlåtelse. Att vår tro syns i våra handlingar.

Maria, Guds Moder, gör oss till ordets görare, inte bara dess hörare. Låt vår tro bli till handling och till gagn för våra bröder och systrar. Hjälp oss att bli sanna kristna. Heliga Guds Moder, bed för oss, dina barn.

torsdag 16 juni 2011

"Bara Jesus kan hjälpa nu"

Pratade i går med en irakisk katolsk kvinna. Vi hade fått oroväckande nyheter och hennes spontana reaktion var: "vi måste be mycket, bara Jesus kan hjälpa nu". Så är det med kaldéerna: när något händer, oavsett vad, är deras spontana reaktion att be till Jesus och vända sig till Kyrkan. I bönen och i Kyrkan finner de kraft för det dagliga livet. Genom Kyrkans tro och traditioner lotsas de genom livet och jag för min del blir mycket inspirerad av deras djupa tro och samhörighet med Kyrkan.

Och så läser jag om svenska kyrkan.... Bara 15 % tror på Jesus, 15 % är ateister (!!!) och 20 % agnostiker. Bara 10 % har en stark anknytning till kyrkan. Jag kan inte låta bli att jämföra med kaldéerna...

Vad ska man göra åt detta? Jag vet inte. Jag vet bara att vi måste be mycket, vi som tror på Jesus, och ännu mer kraftfullt försvara Kyrkan och hålla oss till Tron och Traditionen. Vår anknytning till Kyrkan måste bli fastare och mer hållbar. Genom bön och exempel, inte genom ord... Och vi måste hålla dörrarna öppna för de sant kristna i svenska kyrkan som vill konvertera. Endast Jesus kan hjälpa svenska kyrkan nu...

söndag 12 juni 2011

Pingst

Ur Magister Mathias bok Vägen till Jerusalem:

"Han är den helige Ande som helgar, levandegör och styr hela Kristi kropp, som är kyrkan. Anden som stiger ner från huvudet till kroppen åstadkommer dessa tre saker: han ger liv och rörelse åt kroppen och bevarar den från förruttnelse. Utan anden kan kroppen varken leva, röra sig eller bestå, utan den ruttnar genast. Så utgår också den helige Ande från vårt huvud, som är Kristus, och stiger ner i kyrkans kropp och ger den nådens liv, ger lemmarna, de troende, rörelseförmåga att göra goda gärningar och bevarar den från syndens förruttnelse.

Denna kyrka, som är Kristi kropp och vars huvud är Kristus, är församlingen av dem som tror på Kristus i samma tro och har gemenskap i samma sakrament. Den har samlats till ett inte bara ur ett folk utan ur alla folk under himmelen, av den helige Ande. Därför kallas den både helig och katolsk."

torsdag 2 juni 2011

Första kommunion

I dag är det barnens första heliga kommunion i Vår Frus kyrka i Västerås. Det är en stor fest för hela församlingen. Omgivna av Kyrkans böner får de för första gången ta emot Jesus i det Allraheligaste Sakramentet. Det är ett priviliegium vi har, vi som är katoliker, att vi får äta vår Gud! Han gör sig själv till näring för oss för att vi ska kunna leva som kristna.

Be för barnen som i dag tar emot sin första heliga kommunion! Be att de växer i sin tro, förblir levande lemmar i Kyrkan och vittnar om sin tro för världen.

onsdag 1 juni 2011

Jesu Heliga Hjärtas månad

I dag börjar Jesu Heliga Hjärtas månad i Katolska Kyrkan. Denna månad är speciellt inriktad på Jesu kärlek som Hans Hjärta är en symbol för. När jag var ung trodde jag att Jesu Hjärta-andakten var något sentimentalt och ytligt. Nu har jag förstått att det är precis tvärtom: Jesu Hjärta-andakten är intimt förknippad med Hans lidande och med Kyrkans sakrament. När Hans Hjärta öppnades med soldatens lans föddes sakramenten då det ur Hans Hjärta kom blod och vatten. Ja, ur Hans öppnade Hjärta föddes Kyrkan.

Varje dag upptäcker jag något nytt i Kyrkans lära. Det är verkligen en rik skatt vi får ösa ur!