måndag 25 juli 2011

Korstecknet

Jag ska ge dig en sammanfattning av den kristna tron på 3 sekunder: KORSTECKNET!

I korstecknet finns hela den kristna tron:

Man gör korstecknet så här: man börjar vid pannan, låter handen sjunka till hjärtat, sedan från vänstra axeln till den högra. Tron börjar med kunskap (pannan, hjärnan). Man lär känna Gud och Kyrkan. Sedan börjar man älska tron (hjärtat). När man har kunskap och kärlek tar sig tron uttryck i handlingar, goda gärningar mot medmänniskorna (axlarna som styr armarna).

När man gör korstecknet säger man: 'I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen'. Korstecknet påminner oss om att vår Gud är en Treenig Gud, i sig själv en gemenskap som vi är kallade att leva i gemenskap med.

Korstecknet påminner om dopet, då vi blev upptagna i Guds familj som är Kyrkan, för då vi döps tecknas korset på vår panna.

Vi känner till Korset genom att Kyrkan skrivit om det i Bibeln.

Korstecknet börjar också uppifrån och går nedåt: tron är en gåva från Gud som vi tar emot. Inga egna förtjänster, enbart nåd.

Korstecknet påminner om Kristus som dog på Korset för att försona mänskligheten med Gud. Han tog på sig våra synders konsekvenser. Den som led på Korset var en människa, född av kvinna, men Han är också Gud.

När vi gör korstecknet över våra kroppar blir vi en del av Korset. Vi lider i våra kroppar det som fattas i Kristi lidande, säger Paulus. Vi har del i världens frälsning. Vi är Guds medhjälpare.

Korstecknet påminner om Inkarnationen: Han som dog på Korsets trä lades i en krubba av trä som nyfödd.

Korstecknet påminner om Maria som stod under Korset och där blev vår moder.

Korstecknet är Kyrkans symbol och Kyrkan är vår Moder och Lärare som ger oss sakramenten, de livsmedel vi behöver för att kunna leva ett kristet liv.

När vi gör Korstecknet visar vi öppet att vi är katoliker och har gemenskap med påven och hela Kyrkan genom alla tider och alla folk.

I korstecknet finns hela den kristna tron sammanfattad. Jag älskar att göra korstecknet!

Gratis

Gratia (nåd) är gratis. Vi behöver inte förtjäna den. Det är Någon Annan som förtjänat den åt oss.

söndag 24 juli 2011

Latria, hyperdulia och dulia

Häromdagen när jag lade upp en bild på ett helgon på Facebook fick jag Bibelcitat som kommentar från en frikyrklig vän. Citaten talade om att man inte ska dyrka avgudar. Min vän tycker att jag dyrkar helgon i stället för Gud.

Det är en vanlig missuppfattning/fördom hos protestanter och frikyrkliga.

Vad de inte tycks känna till är skillnaden mellan latria, hyperdulia och dulia. Latria är den dyrkan som man endast får ge till den Allraheligaste Treenigheten. Hyperdulia är den vördnad och kärlek som tillkommer Guds Moder och dulia är vördnaden och kärleken till änglar och övriga helgon. Latria tillkommer alltså enbart Gud, ingen annan. Det här är något alla praktiserande katoliker känner till.

En protestant skrev på sin blogg att hon minsann aktade sig för allt vad helgon heter för att inte råka tillbe helgonen. Man kan inte råka tillbe någon! I alla fall inte om man är medveten om sina handlingar. Om man är rädd för att råka tillbe fel person, bör man kanske ha bättre koll på sin tro och motivationen för sin bön. Och jag tror inte man behöver vara rädd, för Gud vet vad som finns i vars och ens hjärta, t.o.m. bättre än vad man gör själv. Han vet vilka motiv man har. Han rannsakar hjärtan, som det står i Skriften.

Så var inte rädda för att älska Guds Moder och helgonen! Jesus gör det ju, så varför skulle inte vi kunna göra det? Och Guds Moder och helgonen vill inte ha dyrkan, de vill bara leda oss närmare Jesus.

Jag älskar dig, Maria, min moder!

Funderar på...

... dessa som påstår att Mark 3:31-34 innebär att Jesus tar avstånd från sin mor och sin biologiska familj, som jag har läst på internet att vissa kristna gör. Texten lyder i sin helhet:

"Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom och de sade: 'Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig'. Jesus svarade dem: 'Vem är min mor och mina bröder?' Han såg på dem och sade: 'Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor'."

Mina funderingar lyder: skulle Jesus, som är Gud, bryta mot tio Guds bud? Ett av buden lyder som bekant: Hedra din fader och din moder. Nej, jag tror inte det var vad Jesus menade. Det är en synd att bryta mot budorden och Jesus är utan synd, så Han kan inte ringakta sin mor.

Dessutom menar man då i samma andetag att Maria inte gör Guds vilja. Hur kan det vara möjligt att den kvinna som Gud utvalde att föda Hans Son inte skulle göra Guds vilja? Hon som är Hans ringa tjänarinna och den som står vid Hans sida hela Hans liv. Hon jublar vid Hans Krubba, leder Honom till att göra sitt första tecken i Kana, står vid Hans Kors och gråter vid Hans grav. Hon är med efter uppståndelsen, vid pingsten och hon finns med i Uppenbarelseboken (Upp 12). Hon är alltid med. Att hon inte skulle göra Guds vilja är otänkbart.

Det här är vad som händer när man läser Bibeln utan Kyrkans Tradition. Det blir alla möjliga konstigheter. Nej, jag håller mig till Kyrkans tolkning av Bibeln.

torsdag 21 juli 2011

Helgondyrkan

Läser i Dagen om en pilgrimsled som väckts till liv. Underbart! Det gläder mig! Att vara pilgrim är bra för både kropp och själ.

En sak i artikeln gör mig dock både ledsen och upprörd. Det är ordet helgondyrkan. Bland kristna finns ingen helgondyrkan!!! Endast Gud får man tillbe!!! Ingen katolik dyrkar helgon. Vi vördar dem för att de är goda förebilder i vandringen på Trons väg. Vi håller dem i ära för att de är Guds vänner. Men vi tillber dem inte! Vi ber dem om förbön, det är sant. Vi tror nämligen att de är i himlen inför Guds ansikte och där kan de hjälpa oss som är kvar på jorden. Det står om helgonen i himlen i Uppenbarelseboken (kap 7).

Läs också i Katekesen här! Här står om Gudsdyrkan!

onsdag 20 juli 2011

Dop

Jag blev döpt som barn, 13 dagar gammal. Min familj är inte praktiserande kristen, men de lät döpa mig, och för det är jag evigt tacksam. Varför? Därför att jag i dopet blev upptagen i Guds familj som är Kyrkan. Jag kom att tillhöra Kristus och det som är Hans tar Han hand om. Nu är jag troende, inte pga min biologiska familj utan pga min andliga familj som är den universella Kyrkan. Guds Moder blev där min moder, helgonen blev mina syskon och förebedjare.

Vad skulle hänt om jag inte blivit döpt? Jag kanske inte skulle ha tro i dag. Jag tror att det är pga mitt dop som jag är troende. Genom min för mig okända tillhörighet till Kyrkan kom jag till slut fram till den fulla, synliga gemenskapen. Jag tackar Gud för mitt barndop och varje gång jag tar vigvatten (dvs. dopvatten) på mina fingrar och gör korstecknet bekräftar jag det. Varje gång jag ber trosbekännelsen bekräftar jag det. Jag behöver inte döpas om. Jag är döpt en gång för alla. Och jag tackar Gud för att jag nu får leva i mitt dop.

Citat av Scott Hahn

"If we do not fill our mind with prayer, it will fill itself with anxieties, worries, temptations, resentment and unwelcome memories." (från boken Signs of life: 40 catholic customs and their biblical roots).

Citat av Padre Pio

"Some people are so foolish that they think they can go through life without the help of the Blessed Mother. Love the Madonna and pray the rosary, for her rosary is the weapon against the evils of the world today. All graces given by God pass through the Blessed Mother."

tisdag 19 juli 2011

Sanningens pelare och grundval

Guds församling, dvs. Katolska Kyrkan, är sanningens pelare och grundval, enligt Bibeln (1 Tim 3:15). Det lär ska finnas 33 000 olika kyrkor som alla hävdar att de bara läser Bibeln... men Jesus grundade inte 33 000 kyrkor, bara en. Jag tror på den Kyrka Jesus grundade och som heter Katolska Kyrkan, dvs. den universella kyrkan, för alla platser, alla folk och alla tider. Dödsrikets portar ska aldrig få makt över Kyrkan (Matt 16:18).

torsdag 14 juli 2011

Funderar på...

... de personer och samfund som menar att Katolska Kyrkan har gjort en massa tillägg till Bibeln. Det är inte Katolska Kyrkan som gjort tillägg, det är de som tagit bort en stor del av den uppenbarade Tron...

Här finns Bibeln och här finns Katolska Kyrkans Katekes! Min tros två ben!

Samma våg

Hittade ett citat av Thomas a Kempis på Facebook: How seldom we weigh our neighbours in the same balance as ourselves".

Vi är väl alla till mans benägna att döma andra hårdare än oss själva. Vi vet ju våra intentioner men inte de andras. Vi ser bara deras handlingar och handlingarnas konsekvenser. Vi dömer, hårt och skoningslöst.

Men vad har Jesus sagt om att döma? Han sa att vi kommer att dömas med samma dom som vi dömer andra med (Matt 7:2). Om vi dömer dem hårt och skoningslöst kommer vi att dömas hårt och skoningslöst. Det ligger i vårt eget intresse att vara milda och goda och avstå från domen...

Lär oss, Herre, knåda oss och rena oss... Lär oss visa barmhärtighet mot varandra. Ge oss Din Helige Ande så vi blir mer som Du. Forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta.

tisdag 12 juli 2011

Jesu Heliga Namn

Det finns inget annat namn än Jesus som kan rädda oss! Han är den Gud som räddar och Han är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen utom Jesus!

Tack, min Herre och min Gud!

söndag 10 juli 2011

Jesus helar hjärtan!

För dig som vill bli kristen

Be denna bön och Herren kommer att höra dig. Kanske du har svårigheter i livet: alkohol, droger, depression, sjukdom, arbetslöshet. Lägg allt i Hans goda händer och Han kommer att göra något bra av det.
Herre Jesus, jag kommer inför Dig så som jag är.
Jag ångrar alla mina synder och är bedrövad över att ha förolämpat, sårat och svikit Dig.
Jag ber Dig, förlåt mig. I Ditt Heliga Namn förlåter jag alla dem som gjort något ont mot mig.
Jag tar avstånd från Satan, alla onda andar och alla deras gärningar.
Jag överlåter mig helt och fullt till Dig, Herre Jesus, nu och för alltid.
Jag ber Dig, Jesus, kom in i mitt liv.
Jag erkänner Dig som min Herre, Gud och Frälsare.
Hela mig, förvandla mig, styrk mig till kropp, själ och ande.
Kom, Herre Jesus, rena och överskyl mig med Ditt Dyrbara Blod och uppfyll mig med Din Helige Ande.
Jag älskar Dig, Herre Jesus. Jag prisar Dig, Jesus. Jag tackar Dig, Jesus. Jag vill följa Dig varje dag resten av mitt liv. Amen.
Maria, min Moder, Fredens drottning, alla ni änglar och helgon, jag vädjar till er: be för mig. Amen

torsdag 7 juli 2011

Apostolat

Ur Katolska Kyrkans Katekes, nr 863:

"Den kristna kallelsen är till sin natur en kallelse till apostolat. Man kallar all verksamhet i Kristi mystiska kropp som strävar efter att utbreda Kristi herradöme över hela jorden för apostolat."

onsdag 6 juli 2011

Förlåtelse

När jag var i Rom hörde jag en präst predika. Han sa att en kristen inte känns igen på att han ber mycket eller att han gör många goda gärningar, utan på att han förlåter mycket. Ord att tänka på...

fredag 1 juli 2011

Jesu Heliga Hjärta

"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt."

Jesus Kristus, Guds Eviga Ord, säger detta till dig. Hans Hjärta brinner av kärlek till dig och Han väntar ivrigt på dig. Han väntar på att du ska ge dig till Honom, överlåta hela ditt liv till Hans kärleksfulla Hjärta. Han väntar i all evighet, men Han vill att du ska svara NU. Det finns en tid för allt och NU är tiden att besvara Hans Hjärtas kärlek och längtan.

Gå in i Hans Hjärta och låt Hans Dyrbara Blod tvätta bort din synd och allt ditt elände. Endast i Honom kan du finna frälsning, frid och evig fröjd. Hans Hjärta står alltid öppet för dig.