söndag 28 augusti 2011

Bilder från Vadstena

Biskop Anders predikar i mässan på borggården 
I väntan på sakramentsprocessionen vajar Vatikanens flagga över Vadstena

Adoration i Blåkyrkan

lördag 27 augusti 2011

Stiftsvallfärd

I dag åker jag och många andra katoliker på vallfärd till Vadstena. Kl 12 är det mässa med biskop Anders och kl 15 sakramentsprocession. Det hela avslutas med sakramental välsignelse i Blåkyrkan. Under dagen är det också 'katolskt torg' med bokförlag, ordnar m.fl. som utställare. Program finns här.

Förra gången, för två år sedan, var det mycket lyckat, förutom att högtalarna slutade fungera under processionen. Hoppas tekniken funkar bättre i år!

Ser fram emot dagen!

fredag 26 augusti 2011

tisdag 23 augusti 2011

Katolska Kyrkan växer...

...skriver Dagen. I skrivande stund finns en kommentar till artikeln som jag ville svara på men av någon anledning inte kunde göra, så jag skriver av mig här. Kommentaren lyder: "Men för katoliker råder ju andra måttstockar - där är kyrkans tradition lika viktig som Bibeln ord, hur knepig den än ter sig i förhållande till Jesu undervisning" (min kursivering).

Min fråga lyder: var någonstans i Jesu undervisning (jag antar det är Evangeliet som menas) står Sola Scriptura-principen? På vilket sätt är vår Kyrkas tro att både Bibeln och Traditionen är Kyrkans ben emot Jesu undervisning? Ge mig kapitel och vers, tack! Eller har dessa Sola Scriptura-troende en annan Bibel än katolikerna?

Jag har ställt denna fråga flera gånger, på bloggar och på Facebook men aldrig fått svar... Så därför håller jag mig till Bibeln och Kyrkans Tradition.

måndag 22 augusti 2011

Jungfru Maria Drottningen

I dag firar Katolska Kyrkan jungfru Maria Drottningen. Förra måndagen firade vi att hon togs upp med kropp och själ till himmelen, i dag firar vi att hon blev krönt till himlens och jordens drottning. Eftersom Kristus är Konungen så är Hans moder Drottningen (se katekesen.se, sök nr 966).

söndag 21 augusti 2011

Med rot och grund i Jesus Kristus, fasta i tron

I dag avslutas årets Världsungdomsagar med mässa med påven. I går kväll var det en vigilia, en bönevaka, där påven höll en predikan. Den finns på nätet nu (på engelska). Kolla här!

Temat för årets VUD var 'med rot och grund i Jesus Kristus, fasta i tron'. Jag tror dessa dagar med katolsk gemenskap har stärkt ungdomarna och befäst dem i deras katolska identitet. Jag ser fram emot att få höra vad våra Köpingsungdomar har att berätta när de kommer hem i morgon! Jag hoppas de är brinnande och smittande...

lördag 20 augusti 2011

St Bernhard av Clairvaux

I dag firar Kyrkan st Bernhard av Clairvaux, ett av få helgon som brukar nämnas i svenska skolböcker i historia. Han nämns för att han predikade korståg. Negativt alltså. Inte ett ord om att han skickade munkar till Sverige som förde med sig nya jordbruksmetoder och grödor. Inte ett ord om hans betydelse för klosterväsendet. Inte ett ord om hans glödande kärlek till Kristus. Nej, bara om korstågen...

St Bernhard, Sverige borde tacka dig! Tack, fader st Bernhard, för vad du gjorde för jordbruk, kultur och andlighet i Sverige. Tack, fader st Bernhard, för din glödande kärlek till Kristus som är en förebild för oss katoliker i dag. Tack, fader st Bernhard, för allt du gjort och fortsätter att göra för Kyrkan! Fader st Bernhard, be för oss!

onsdag 17 augusti 2011

Tagg

"You're not a Christian unless you are a thorn in somebody's side" (Mother Angelica).

Snällhet var inte meningen, tydligen... Den goda modern har en poäng. Det är inte 'snällt' att stryka någon medhårs och säga att du har minsann inte syndat. Nej, det är bättre att vara en tagg i sidan och visa på ett annat sätt att leva, även om det stör omgivningen.

tisdag 16 augusti 2011

En fin gåva

Fader Björn hade med sig en fin gåva till sta Maria kyrka i går: en stor tavla föreställande Jungfru Marias upptagning i himlen. Mässan på kvällen var på svenska och arabiska och efteråt var det traditionsenligt irakisk mat. Mums!
(Det är för övrigt samma tavla som användes i rosenkransvallfärden till Marielund häromdagen.)

måndag 15 augusti 2011

Jungfru Marias upptagning i himlen

Katolska Kyrkan firar i dag Jungfru Marias upptagning i himlen, dvs. att hon togs upp till himlen med kropp och själ. Därför finns inga reliker av Marias kropp...

Dit Herren har gått har Maria gått och dit de gått ska vi gå. Det som Herren gör med Maria visar vad vi är kallade till, om vi som Maria låter Gud handla fritt med oss och inte lägger syndens hinder i vägen.

söndag 14 augusti 2011

Att bejaka Guds vilja

Ur br Wilfrid Stinissens bok Fader, jag överlämnar mig åt dig:

"Problemet med nutidsmänniskan är att hon inte längre känner igen Guds vilja i det som händer. Hon tror inte längre på en Försyn som låter allt som händer samverka till det bästa för dem som älskar Gud (Rom 8:28). Man säger nu alltför lätt och alltför onyanserat: 'Men det är ju inte Guds vilja att människor svälter eller blir förföljda, att det uppstår krig...' Nej, det är inte Guds vilja att människor kämpar mot varandra. Han vill i stället att vi älskar varandra. Men när det nu ändå finns onda människor som, i strid med Guds vilja, hatar och mördar sina medmänniskor, så låter Gud också detta ingå i sin plan med dem. Man måste göra åtskillnad mellan å ena sidan själva handlingen hos den som t.ex. förtalar dig och därmed handlar mot Guds vilja, och å andra sidan den situation som uppstår för dig på grund av denna handling som Gud inte ville. Gud ville inte denna syndiga handling, men han har från evighet medräknat denna handlings konsekvenser i ditt liv. Han vill att du växer genom just detta svåra och hemska som andra gör mot dig."


onsdag 10 augusti 2011

La petite Arabe

Det här, mitt inlägg nr 800, tipsar om ett helgon som heter Mariam. Hon kallas på franska ibland la petite Arabe, den lilla arabiskan, för hon var palestinier. Hon är ett av de allra mest charmiga helgonen och hennes liv är fullt med övernaturliga inslag, som hon själv knappt var medveten om. Den helige Ande lekte med henne... Här finns mer om henne (på engelska). Karmeliterna har gett ut en bok om henne på svenska. Den finns att beställa här (en bit ner på sidan, som författare är angiven en karmelitnunna).

tisdag 9 augusti 2011

Lyckosam frustration

Ur broder Wilfrid Stinissens bok I dag är Guds dag:

"Det är en allmänmänsklig insikt att lidande och smärta kan spela en positiv roll. Ett barn som fostras av kloka föräldrar får inte alla sina önskningar uppfyllda. Den normala reaktionen hos barnet när det inte får alla sina begär tillfredsställda är frustration. En sådan frustration behöver inte vara skadlig, tvärtom, den kan ge upphov till en liten kris som får barnet att växa, fysiskt, psykiskt eller andligt.

Även vuxna människor behöver små, eller stora, kriser för att mogna. Att mogna betyder ju att överträffa sig själv och det man dittills uppnått.

En tyngdlyftare tränar med samma tyngder, tills de känns lätta. Då ökar han på tyngderna så att de blir svårare att lyfta. Sedan arbetar han med dessa tills de blir lätta. Då ökar han på tyngden igen, så att det på nytt blir svårt att lyfta.

På motsvarande sätt går det till med mänsklig mognad och utveckling. Genom nya utmaningar och prövningar tillväxer vi andligen.

Kriser och svårigheter är ständigt nya chanser att bli mer människa. Mitt i de svåra stunderna kan det vara omöjligt att se positivt på smärtan. Men det kommer alltid, förr eller senare, ögonblick av lättnad. Om du då vågar försöka tro att det svåra kan åstadkomma något gott, skapas helt nya förutsättningar för dig att bära och orka med när det på nytt blir mörkt. Livet blir så annorlunda när man är förvissad om att allt är meningsfullt."

måndag 8 augusti 2011

Dominikaner

I dag firar Kyrkan st Dominikus. När jag här läser om dominikanernas spiritualitet undrar jag om jag inte skulle känt mig dragen dit om jag inte lärt känna Karmel först...

fredag 5 augusti 2011

Sancta Maria Maior

Du den rätta lärans spira

Ur en predikan av Kyrillos av Alexandria, hållen vid konciliet i Efesos år 431:

Var hälsad av oss, du heliga och hemlighetsfulla Treenighet, du som samlat oss alla i den heliga Gudsmodern Marias kyrka.

Var hälsad av oss, du Guds Moder Maria, du hela världens vördnadsvärda skattkammare, du outsläckliga lampa, du jungfrurnas krona, du den rätta lärans spira, du oförstörbara tempel, du plats för honom som inte kan rymmas av någon plats, moder och jungfru, genom vilken han som kommer i Herrens namn kallas välsignad i evangelierna.

Var hälsad, du som i ditt heliga och jungfruliga sköte har tagit emot honom som är omätlig och ofattbar. Genom dig får den heliga Treenigheten ära och tillbedjan. Genom dig blir det dyrbara korset upphöjt och tillbett i hela världen. Genom dig gläder sig änglar och ärkeänglar. Genom dig jagas demonerna på flykten. Genom dig faller djävulen som frestar oss ner från himlen. Genom dig kommer hela skapelsen, som hölls fången i avgudadyrkans styggelse, fram till kunskapen om sanningen. Genom dig når det heliga dopet och glädjens olja ut till de troende. Genom dig har kyrkorna på hela jorden grundlagts. Genom dig leds hedningarna till omvändelse.

Vad skall jag mer säga? Genom dig har ljuset gått upp, Guds ende Son, för dem som sitter i mörkret och i dödens skugga.

Genom dig har profeterna förutsagt framtiden. Genom dig har apostlarna förkunnat frälsningen för hedningarna. Genom dig står de döda upp till liv. Genom dig regerar kungarna, genom den heliga Treenigheten.

Vilken människa kunde väl prisa Maria, hon som är värd allt lov, så som hon förtjänar? Hon är moder och jungfru; förunderliga ting! Detta under gör mig övermåttan häpen. Vem har någonsin hört talas om en byggmästare som förbjuder att någon tar det tempel som han uppfört åt sig i besittning? Finns det någon som råkat i vanära därför att han tar sin egen tjänarinna till moder?

Se hur allt gläder sig. Och måtte vi lova och tillbedja denna enhet, må vi frukta och dyrka den odelbara Treenigheten och lovprisa med våra sånger Maria, alltid jungfru, Guds heliga tempel, och hennes Son och rene Brudgum, ty honom tillhör äran i evigheters evighet. Amen.

onsdag 3 augusti 2011

Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat!

Läser i Dagen om Norge och den vikarierande Oslobiskopens tankar om terrordåden. Och jag ryser. En biskops uppgift är att stärka folket och bevara den kristna tron. Men denne biskop verkar inte tro allt i den kristna tron (ingen ovanlighet i Sverige men jag trodde norrmän hade mer tro än svenskar). Han säger och rubriken lyder: "Om Gud hade segrat hade inte ondskan varit där". Han tror uppenbarligen inte på Kristi seger genom Korset och Uppståndelsen.

Det gör Katolska Kyrkan och det gör även jag. Sista söndagen i kyrkoåret (men inte bara då) sjunger Kyrkan om Kristi seger: Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat.

Ondskan är inte lätt att förstå. Varför tillåter Gud terrordåd? Varför blir barn sjuka? Varför händer tsunamis och jordbävningar? Det är sannerligen svåra frågor. Men vi som är kristna vet, eller borde veta, att ondskan inte får sista ordet, för Kristus har segrat på Korset och härskar för evigt. Kristus, som är Gud själv, tog på sig Korset och lät Sig torteras och dödas, men eftersom Han är Gud kunde inte döden hålla Honom kvar. På tredje dagen uppstod Han från de döda. Han segrade över döden och djävulen. Det goda vann över det onda och det vi ser av ondskan är dess dödsryckningar (något sådant säger br Wilfrid).

Varför tillåter Gud ondskan fortfarande? Jag har inte ett heltäckande svar på den frågan, men jag tror att det kan bero på att vi lär oss och växer som människor genom att konfronteras med det svåra i livet. I himlen i all evighet kommer vi att slippa lidandet, men det hör till villkoren på jorden. När jag av olika anledningar lider ser jag upp på min Herres Kors och finner tröst och styrka, precis som Israels folk fick tröst och hjälp när de såg upp på kopparormen.

Kyrkans ledare ska vara ledare även i tro. Om deras tro på kristendomens sanningar vacklar, vad ska man då förvänta sig av kyrkfolket? Om biskopar hyser tvivel, vem ska då folket vända sig till för vägledning?

Herre, förbarma Dig och ge de Dina större tro!

Uppdatering: Nu har Dagen ändrat rubriken...

tisdag 2 augusti 2011

Funnet på Facebook

"Why should I pray to Mary when I can go straight to Jesus in my prayers?

You can go straight to Jesus in prayer, and you should. God bless you for doing that. But James also said in James 5:16 that the 'prayer of a righteous man has great power in it's effects'. No one on earth can be as righteous as anyone in heaven, and the Blessed Virgin Mary is certainly in heaven. Also keep in mind that our prayers are presented to God by the saints and angels in the form of incense (Revelation 5:8 and 8:3). And saints can pray for us night and day, even when we are asleep and can't pray for ourselves. The devil never sleeps, and neither do the saints in heaven."

Guds Moder, alla änglar och helgon, be för oss!

måndag 1 augusti 2011

Under och tecken

Jesus gjorde många under och tecken och när vi läser om helgonens liv ser vi mycket sådant. Många kristna ber om mirakler för sig själva och andra. De lider svårt av sjukdomar och andra problem och ber Gud hjälpa. Och Gud hjälper. Många människor blir helade, t.ex. i Lourdes.

Men är under och mirakler det viktiga? Jag tror inte det. De spektakulära undren är inte nödvändiga för frälsningen. Det viktiga, tycker jag, är den dagliga vandringen i tron, utan skådande, utan mirakler. Som en vandring i öknen. Men är då inte mirakler som oaser i öknen, och därför nödvändiga? Jag är inte säker. Jag tänker att mirakler är som att komma till en storstad mitt i öknen, inte en liten välsignad oas. Vi tycker om storstadens spektakulära erbjudanden men den lilla oasen räcker för att ge oss det vi behöver: mat och vatten.

Det dagliga livet med Kristus ger oss allt vi behöver: andlig näring i de heliga sakramenten och i Bibeln. Jesus har i Kyrkans gemenskap och sakrament gett oss allt vi behöver: vi upptas i den kristna familjen genom dopet, får förlåtelse i bikten, Gud själv till mat och dryck i Eukaristin, den helige Ande i konfirmationen, familjer genom äktenskapet, präster genom vigningens sakrament och kraft åt de sjuka och lidande i de sjukas smörjelse. Genom sakramentalierna (föremål och andakter Kyrkan ger oss och lär oss) får vi lära oss att be i förtröstan på Fadern och med stöd av helgonen. Allt detta är tillräckligt. Mer behövs inte.

Tycker jag då det är fel att be om mirakler? Nej, för Gud vill leka med oss ibland och ge oss det spektakulära, men det är bättre, tycker jag, att låta Honom bestämma när det ska ske och inte be om det själv. Det är bättre att be om mer av Gud i mitt liv, inte Hans gåvor. Den bästa bönen är 'Ske Din vilja, inte min'. Gud är Gud, inte jultomten...