fredag 30 september 2011

Funderar på...

... synen på Bibeln. Läser runt på lite olika frikyrkliga bloggar och slås av hur många det är som har svårt med Bibeln. Det de läser verkar inte stämma med deras syn på en god Gud. En kommentator slutade läsa Bibeln när han läste om Abrahams offer och en annan ville inte tro att det kan ha varit en historisk händelse.

Det finns mycket svåra saker i Bibeln: mord, krig, våldtäkt... Inte alltid så god läsning, egentligen. Men som katolik läser jag hela Bibeln, jag plockar inte favoritställen och utelämnar det jag inte förstår. För förstår, det gör jag inte alltid är jag läser Bibeln.

Mycket i den kristna tron är obegripligt när det är taget ur sitt sammanhang. Kyrkan är Bibelns sammanhang. Utanför Kyrkans tolkningsram är Bibeln obegriplig. Det var ju Kyrkan som skrev texterna (NT) och sammanställde dem (GT och NT). Utan Kyrkan skulle vi inte ha Bibeln och ingen profetia ska tolkas av en enskild individ (2 Pet 1:20). Det är Kyrkan som ska tolka.

Och Kyrkan har ägnat många hundra år (1700 ungefär) åt tolkning av Skriften... Det finns mycket att ösa ur i Kyrkans skattkista. När jag läser helgonens skrifter och kyrkliga dokument förstår jag och min tro växer och utvecklas.

Jag låter Kyrkan behålla tolkningsnyckeln.

Skrivet på den dag då Katolska Kyrkan firar st Hieronymus, den store Bibelöversättaren...

torsdag 29 september 2011

Ärkeänglarnas fest

I dag firar Katolska Kyrkan ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael. Änglarna glöms bort ibland, eller så har men en romantiskt färgad bild av dem som småpojkar med lockigt hår. Enligt Gregorius den Store betecknar ordet ängel deras tjänst, inte deras natur. De är änglar därför att de är budbärare. De som har något mycket viktigt budskap kallas ärkeänglar, de som har ett mindre viktigt bara änglar. Det finns tre namngivna ärkeänglar i Bibeln: Mikael (Vem är som Gud?), Gabriel (Guds kraft) och Rafael (Guds läkedom). Mikael slåss mot djävulen och kämpar för Guds rike, Gabriel sänds till Maria med budet att Guds kraft ska komma över henne och Rafael botar Tobits blindhet.

Jag har läst en massa på internet om änglar. New age tycker mycket om änglar, tydligen. Men jag håller mig, återigen och föga förvånande för bloggens läsare, till det som Kyrkan säger i frågan.

Ur Katekesen 328, 329 och 330:
"Att det finns andliga varelser, som inte har kropp, vilken Skriften vanligtvis kallar för änglar, är en uttalad trossanning. Skriftens vittnesbörd är lika klart som traditionen är entydig på denna punkt."

"Änglarna är till hela sin varelse Guds tjänare och budbärare".

"Som rent andliga varelser har änglarna förnuft och fri vilja. De är personliga och odödliga. De överträffar i fulländning alla synliga varelser i skapelsen. Glansen av deras härlighet vittnar om detta."

måndag 26 september 2011

Hittat mer på Facebook...

"It's not particularly difficult to find thousands who will spend two or three hours a day exercising, but if you ask them to bend their knees to God for five minutes of prayer, they protest that it is too long." (Archbishop Fulton J. Sheen)

söndag 25 september 2011

Hittat på Facebook...

"God called me through pain and suffering. I wouldn't listen to the whisper, so He had to yell."

lördag 24 september 2011

Padre Pio i Västerås

I går vördades Padre Pios relik (blod från stigmatat i hans ena hand) i Vår Frus katolska kyrka i Västerås. Tyvärr kommer reliken inte att finnas permanent i kyrkan (av rädsla för stöld) utan förvaras i kassaskåpet. Jag antar att om någon grupp vill göra en pilgrimsfärd för att vörda relikerna, kan man kontakta kyrkoherden och bestämma en tid då reliken kan tas fram.

Min nya rosenkrans som jag gjorde häromdagen är nu en tredje klassens relik, till min stora glädje! Jag har också bilder på Padre Pio som är tredje klassens reliker.

Det känns mycket bra att ha en relik av Padre Pio i vår församling!


söndag 18 september 2011

Funderar på...

... vilken Bibelöversättning som är bäst. I går när jag bad vesper var en av psalmerna nr 141. I tidegärdsbokens version står i en av verserna: "Mot deras ondska är bönen mitt vapen". En vers jag älskar. Jag slog upp psalm 141 i Bibel 2000: versen saknas! Varför tar de bort verser ur Bibeln??? Jag slog upp NT som är från Gideoniterna och det står något helt annat. Jag läser i The Jerusalem Bible och hittar versen men formulerad lite annorlunda: "Daily I counter their malice with prayer".

Kanske bäst att skippa Bibel 2000 och läsa The Jerusalem Bible?

Detta leder mig till vidare funderingar: Om det nu är så att Bibeln endast räcker och man inte behöver Traditionen och Kyrkan som vissa hävdar, vilken Bibelöversättning ska man då hålla sig till, när de är så olika? Guds Ord kan väl inte vara olika för olika språk och folk? Eller ska varje kristen behöva lära sig originalspråken? Vems tolkning är den rätta?

Föga förvånande anser jag att Katolska Kyrkans tolkning är den rätta... Den Kyrka Jesus grundade och som är sanningens pelare och grundval, eller som The Jerusalem Bible säger: "the Church of the living God, which upholds the truth and keeps it safe".

lördag 17 september 2011

Andliga vapen


Rosenkransen och det bruna skapularet är mina 'vapen'. Vadå vapen, undrar du kanske... Jo, andliga vapen mot ondskan. Rosenkransen bär jag alltid med mig, för man vet aldrig när man 'behöver' be. Skapularet (i medaljongform) hänger runt min hals. Gråbröderna (Gud välsigne dem!) skriver om det bruna skapularet här.

Det finns mycket ondska i världen. Jag vill genom bön och devotion till Guds Moder bidra till att godheten ökar och ondskan minskar. Jag läste någonstans att om syndare ber rosenkransen slutar de antingen med rosenkransen eller med synden. Man kan inte be rosenkransen utan att bli påverkad. Det är en skola i att följa Jesus, hand i hand med Hans och vår moder Maria. Skapularet är hennes gåva till oss, för att hjälpa oss på vägen.

Icke-katoliker brukar kritisera katoliker för att vara vidskepliga och avgudadyrkare för att vi använder föremål i vår bön och för att vi vördar Jungfru Maria. De säger att det räcker med Bibeln. För mig gör det inte det... Jag behöver min moder Maria, jag behöver sakramentalier. Varför vandra ensam och utan andliga vapen när man inte behöver göra det? Jag håller mig till det min Kyrka säger är bra för mig!

fredag 16 september 2011

Koranen i Storkyrkan?

Läser i Dagen att det lästs ur Koranen i Storkyrkan. Så vitt jag vet är Storkyrkan Stockholms protestantiska domkyrka. Där borde Evangeliet läsas och predikas och hållas i ära. Men tydligen är Koranen lika läsvärd som Evangeliet. I en kristen kyrka.

Går det bra att både tro på och förneka Kristi gudom i en kristen gudstjänst? Koranen säger att Kristus inte är Gud, bara profet. Vad är svenska kyrkans hållning i frågan? Vem säger ni att Jesus är?

Det är en livsviktig, evighetsviktig, fråga....

Jag säger att Jesus Kristus är Guds Enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och inte skapad, av samma väsen som Fadern!

torsdag 15 september 2011

Stabat Mater

Jungfru Marias Sju Smärtor

I dag minns Kyrkan Jungfru Marias Sju Smärtor. Hennes liv kantades av lidande för Sonens skull, men hon bar dem med kärlek och tålamod, för vår skull.

Hennes sju smärtor är:

Simeons profetia att ett smärtans svärd ska genomborra hennes hjärta
Flykten till Egypten
Jesu försvinnande i Templet
När hon möter sin Korsbärande Son
När hon står vid Korset
När hon tar emot sin Sons döda kropp
Vid Sonens grav

Från början till slutet var Maria med; vid glädjen vid Jesu födelse till smärtan vid graven och till uppståndelsen ära. Nu är hon också med: i Kyrkans tid är hon vår moder och vår drottning, men hon lider även i dag när hennes barn vänder sig ifrån sin Fader och glömmer hennes Son.

Om vi, när vi syndat, genast vänder om, då gläder vi vår moder...

onsdag 14 september 2011

Lumen Christi

Det Heliga Korsets Upphöjelse

I dag firar Kyrkan det Heliga Korsets Upphöjelse, en fest som har sitt ursprung i Jerusalem på 300-talet när den heliga Helena hittade det Sanna Korset.

Bland kaldéerna tänder man eldar denna dag för att sprida nyheten att man funnit Korset. Så här fick jag det berättat för mig: När man letade efter det Sanna Korset delade man upp sig i grupper och den grupp som fann Korset skulle tända en eld för att meddela de andra. Därför tänder kaldéerna ännu i dag eldar på denna dag, för att tala om att de funnit Korset.

Jag tänder ingen stor eld i dag, men jag tänder ljus och ber att ljuset från det Sanna Korset ska lysa över alla människor. På påsknatten sjunger Kyrkan: LUMEN CHRISTI och församlingen svarar: DEO GRATIAS. Jag tackar min Gud för Ljuset som lyser i mörkret, ljuset som kommer från Kristi Kors.

tisdag 13 september 2011

I dag, genast, nu

I varje ögonblick får vi en inbjudan från Gud att dela Hans liv, i tro och sakrament. Han väntar i varje ögonblick på ett svar från oss. Men vi dröjer... Vi säger: jag gör det senare, jag har inte tid nu. Jag gör det i kväll, i morgon, på söndag... Men tänk om det inte blir någon kväll eller nästa dag eller söndag... Livet kan ta slut i ett ögonblick. Vi vet inte vad som ska hända. 

Så varför vänta med att svara? Svara nu genast. Säg ditt ja till Hans inbjudan till bröllopsfesten. 

Låt Honom inte vänta längre!

"Och Anden och bruden säger: 'Kom!' Och den som hör det skall säga: 'Kom!'. Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten" (Upp 22:17).


söndag 11 september 2011

Funderar på...

... hur det kan komma sig att svenska kyrkans och humanisternas värdegrund överlappar. Jag trodde en kyrka skulle ha Gud i sin värdegrund och hålla sig till Evangeliet. Kanske svenska kyrkan nu slutligen avlägsnat sig så långt från Evangeliet att de ska sluta kalla sig kyrka. Svenska humanistiska religionsinstitutet..?

Herre, förbarma Dig...

10 år senare

För 10 år sedan denna dag förändrades världen, inte bara för de 3000 som dog och deras familjer och vänner. Världen förändrades för alla och för alltid. Mänskliga rättigheter skuffades undan i jakten på terrorister, och människor, varav många helt oskyldiga, fängslades utan rättegång i åratal och krig startades. Boten var värre än sjukan...

Missförstå mig inte. Det är nödvändigt att stoppa terrorismen men då ska man väl inte använda odemokratiska metoder? Blir man då inte lik det man vill stoppa? Det här är svåra etiska frågor. Jag har inga svar, men jag tycker att alltför många oskyldiga blivit lidande i jakten på terrorister.

Så i dag vill jag, förutom att jag minns offren för terrordåden i USA den 11 september 2001, också minnas de oskyldiga offren för jakten på terroristerna under dessa 10 år.

Herre, förbarma Dig...

lördag 10 september 2011

Bön och fasta för biskop Anders

De två senaste åren har det varit en frivillig dag av bön och fasta för vår biskop Anders den 14 september. Nu på onsdag är det den 14:e.

Vår biskop har ett stort och spretigt stift att ta hand om. Han har många bekymmer för vårt stift men det är inte bara hans ansvar. Vår Kyrkas välfärd är också vår angelägenhet. Biskopen behöver vårt stöd och våra böner. Därför denna dag av bön och fasta.

Om du vill delta: Hur du fastar, vilka böner du ber är mellan dig och din Gud, men offra dina böner och din fasta för biskop Anders och må Gud välsigna dig för din solidaritet med Kyrkan.

fredag 9 september 2011

Läst på Facebook

"I have decided I no longer believe in atheists, therefore, they do not exist"

LOL!

Reliker

Intressant och klargörande läsning om reliker (på engelska).

Jag har ett antal reliker, mest tredje klassens, men jag har en andra klassens relik: en bild där Moder Teresa skrivit. Jag har också en rosenkrans som Johannes Paulus II välsignat.

Och jag har brev från en präst som jag tror kommer att bli helgonförklarad en dag...

torsdag 8 september 2011

Jungfru Marias födelse

I dag, o heliga jungfru, firar Kyrkan din födelsedag. I dag gläder sig himmel och jord, änglar och helgon och hela Kyrkan. I dig, heliga Guds Moder, ser vi vad vi är kallade att bli: helt igenom heliga, rena och helt genomskinliga för Gud. I dig ser vi Ljuset, för Ljuset är din Son Jesus Kristus. Genom dig lyser Jesus för oss. Genom dina händer går våra böner, genom dina händer kommer all nåd till oss. Du är kanalen, du är fönstret, du är porten.
Genom dig har mänskligheten fått hopp från Gud.

Tack, o Allraheligaste Treenighet, för Din vackraste skapelse som är Maria!

Frågor och svar

Pater Anders Piltz skriver en mycket läsvärd krönika i Dagen. Läs och begrunda!

onsdag 7 september 2011

Funderar på...

...islam denna regniga morgon. Är det sant att muslimer bara får be på arabiska? Kan muslimernas Gud bara förstå arabiska? Är det sant att det i Koranen står att de kristnas Gud är Fadern, Sonen och jungfru Maria? Då står det ju bevisligen fel i Koranen...

Jag håller mig till min Herre och Frälsare Jesus Kristus!

Skyldighet att döda konvertiter?

Läser i Dagen om en somalisk imam som i Sveriges Radio sagt att det är en muslims skyldighet att döda dem som lämnar islam. Det ska tydligen stå så i Koranen. Med risk för att bli föremål för muslimers attacker: jag tycker delar av Koranen är ruskigt otäck... Andra delar är vackra, men detta är ruskigt. Om jag inte kände den sanne Guden och fick höra detta skulle jag nog bli ateist...

Som kristna är det vår skyldighet att be för dem som tappar tron. Vi ska göra allt vi kan för att få tillbaka vårt syskon som förlorat tron, men absolut inte hota eller döda! Om vi inte lyckas vinna tillbaka det förlorade fåret ska vi fortsätta att be och lämna personen i Guds händer. Han har metoder att vinna tillbaka de sina som vi inte känner. Guds barmhärtighet är utan gräns.

Det är sannerligen skillnad på kristendom och islam...

Jag älskar Dig, Jesus, och jag vill följa Dig alla dagar i mitt liv!

söndag 4 september 2011

Bön före Bibelläsning

(ur Oremus, 1981):

Herre, upplys och undervisa oss med frälsningens ord så att vi ser det jordiska i dess rätta ljus och upptänds av längtan efter det himmelska. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

lördag 3 september 2011