måndag 31 december 2012

Gott Nytt År!

Jag vill önska alla, speciellt just DIG, ett mycket gott, nytt och välsignat år! Må det för DIG bli det bästa året någonsin, fyllt med kärlek, frid och Guds rikaste välsignelse!

Må du komma närmare Herren Jesus under 2013 och må du bli det helgon Han skapat dig till att bli!

Må Han bli den förnämsta gästen i ditt hem och i ditt hjärta!

Må din tro fördjupas och ditt andliga liv bli brinnande!

Må Guds Moder ta hand om dig, såsom hon tog hand om Jesusbarnet!

Må du vila i hennes modersarmar!

Må alla änglar beskydda dig och alla helgon be för dig!


fredag 28 december 2012

De oskyldiga barnen

I dag firar Kyrkan de oskyldiga barnen i Betlehem som mördades på Herodes order för att han var rädd för den Nyfödde Judakonungen han hört talas om. Utan att tveka lät han mörda många för att hitta och oskadliggöra en. Hans ondska genljuder genom tiderna. De oskyldiga barnen minns vi än i dag och vördar deras minne.

Oavsett hur många oskyldiga barn som Herodes mördade, så mördas fler i dag. Varje år tusentals bara i Sverige. Det enda brott som ger dödsstraff i Sverige är den att vara oönskad...

De ofödda barnen lever farligt.

Jag ber för en hjärtats omvändelse hos dem som stöder, genomför och söker abort. Jag ber för livets seger över döden. Jag ber för de oskyldiga barnens rätt till liv.

Jag dömer inte. Jag gråter...


onsdag 26 december 2012

St Stefanos

Julens andra dag byter Kyrkan färg från högtidens vitt till martyriets röda. Vi firar diakonen st Stefanos, den första martyren. Det står i Apostlagärningarna om hans martyrium (Apg 6:8-8:1).

Var femte minut dör en kristen för sin tro någonstans i världen.

Det är farligt att vara kristen.

I Asien, i Afrika, i Mellanöstern.

I Sverige riskerar vi att förlöjligas och marginaliseras. Vi riskerar (ännu) inte döden.

Är det därför vi är så dåliga på att stå upp för vår tro? Är det därför vi så ofta är ljumma?

I Asien, Afrika och Mellanöstern är de kristna brinnande i Anden, precis som Stefanos.

Jag vill ta martyrerna som föredöme. Jag ber om att bli mer brinnande. Jag ber att DU ska bli brinnande.

Han, vår Herre Jesus Kristus, gav allt för oss. Låt oss återgälda Hans gåva!

Herre, bevara oss från ljumheten. Gör oss brinnande! Gör oss starka och lysande, som Din Moder och som st Stefanos.

tisdag 25 december 2012

Christus natus est!

I dag, på denna ljuvliga dag, Kristi födelses fest, vill jag önska dig frid och allt gott. Han som var konungarnas Konung och herrarnas Herre avstod från allt för vår skull och blev ett litet barn som föddes i ett fattigt stall i Betlehem.

Det här får alltid mina tankar att spinna... Hur kan Han, som är så hög och mäktig, frivilligt bli människa? Hur är detta möjligt?

Den enda förklaringen är Guds oändliga kärlek och ödmjukhet, Hans stora, ja, alltför stora, Barmhärtighet mot oss människors barn.

Hur kan vi rätt prisa Honom? Hur kan vi rätt tacka Honom?

Vi kan bara tystna, falla ner och tillbe Honom... Prisa Honom! Lev för Honom! Ge Honom allt! Återgälda Kärlek med kärlek...


När du under dessa jultider besöker krubban, meditera då över Vem det är som ligger där på fattigt strå i krubban och prisa Honom för Hans stora ödmjukhet och kärlek...

lördag 22 december 2012

Rum för det Ofödda Barnet

"Jungfrun med Guds Ord,
buret i sitt sköte,
kommer på din väg.
Om du bara hade rum."

(st Johannes av Korset)


torsdag 20 december 2012

Den egentliga meningen

Det är bara några dagar kvar till jul. Vi stressar runt och köper julklappar och julmat. Allt ska städas och fixas. För många är det allt som julen har att erbjuda. Men vi som är kristna vet vad den egentligen handlar om. Inte klappar och mat, utan Guds stora, ja, alltför stora, barmhärtighet som för att friköpa syndaren offrar Sonen. Guds Son blir människa i jungfru Marias sköte och föds som ett litet hjälplöst barn, helt utlämnad åt människorna.

Guds stora barmhärtighet och ödmjukhet, vem kan förstå den?

Vi kan bara tystna, falla ner och tillbe Honom...


söndag 16 december 2012

Gaudete


Livets Söndag

I dag, tredje söndagen i advent, är det Livets Söndag. En dag för att hylla och kämpa för livet från befruktningen till den naturliga döden.

Vi lever i en dödens kultur, men Kyrkan ställer fram livet för oss, livet som en gåva från Gud, livet som möjlighet.

Denna söndag heter också Gaudete, gläd er. Den liturgiska färgen är inte advents lila, utan rosa (om man har en rosa mässhake, förstås... Inte alla församlingar har det.).

Så i dag gläder vi oss över Jesu födelse som vi snart ska fira, över livet och över Kyrkan!

Gläd er i Herren! Än en gång säger jag: gläd er i Herren! Dödens kultur har inte sista ordet. Kristus har kommit, Kristus kommer igen och Livets Herre har segrat då Han uppstod från de döda!

Frukta inte, var inte rädda: gläd er!

Här finns biskop Anders herdabrev för dagen.

fredag 14 december 2012

Johannes av Korset

Johannes av Korset är dagens helgon. Ett stort helgon. Kyrkolärare. Det betyder att Kyrkan anser att han har något att lära oss alla, oavsett om vi är präster, munkar, nunnor eller lekmän.

Vad lär han oss? Att satsa allt, att ge allt till Gud, inte hålla något tillbaka. Han lär oss om Korset.

Han är mycket radikal: allt eller inget.

Han inspirerar mig.

Fader Johannes, be för oss att vi, liksom du, ger allt till Herren och inte håller något tillbaka.

onsdag 12 december 2012

Vår Fru av Guadalupes fest

Maria, min moder, min Drottning, min glädje! I dag firar jag din fest. Det var du som tog mig i ditt beskydd och förde mig hem. Det är genom dig som jag finner din Son. Det är du som är orsaken till min glädje. Du beskyddar mig under din mantel, du visar mig vägen.

Med dig som min moder är jag aldrig ensam, aldrig övergiven. Med dig är jag trygg.

Det finns inte ord nog för att prisa dig och tacka dig för vad du gör för mig.

Tack, Himmelske Fader, för att Du gett oss Maria!

Marco Antonio Solis sjunger morgonhyllning till Vår Fru av Guadalupe

lördag 8 december 2012

Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet...

... är det något otympliga svenska namnet på dagens fest. I dag firar vi hur Maria av Gud blev bevarad från arvssyndens fläck.

Maria är utan synd. Kontroversiellt för vissa kristna, men en självklarhet för katoliker i alla tider.

Tänk dig så här:

Om du hade kunnat skapa din mamma, hur hade du då skapat henne?

Ren och osjälvisk, eller hur?

Men du kan inte skapa din egen mamma, för hon fanns före dig.

Men Jesus kunde skapa Sin egen Mamma. Han fanns till före alltings skapelse. Han är 'född av Fadern före allt tid' som trosbekännelsen säger. Han fanns före den kvinna som födde Honom till världen. Han har skapat henne. Han har bevarat henne. Han har gjort henne till en värdig boning åt Sig och en modell av den heltigenom frälsta människan.

Som hon är, så skulle vi vara om vi inte hade syndat.

Jag älskar henne! Och jag tackar den Heliga Treenigheten för Maria! Hon är gryningen som förebådar Rätfärdighetens Sol som är Kristus, vår Herre.

fredag 7 december 2012

Mariafester

I morgon och på onsdag nästa vecka firas två Mariafester. Det är ljuvligt att vara katolik och få fira vår himmelska Moders fester!

Maria! Du ljuva Moder, du älskade förebild och förebedjare! Vad skulle jag vara i dag om du inte hade lett mig hem..? Tack!

måndag 3 december 2012

Vår Fru av Guadalupe

I dag börjar novenan till Vår Fru av Guadalupe (som firas den 12 december). Novena och lite annat finns här hos Gråbröderna (Gud välsigne dem!).


söndag 2 december 2012

Advent: Marias tid

Advent är verkligen Marias tid. Med henne väntar vi på Barnets födelse. Med henne gläder vi oss och förbereder vi oss. Med henne går vi Herren till mötes och tar emot Honom i vårt hjärta. Hon fick bära Honom i sitt moderliv. Vi får ta emot Honom i den Heliga Kommunionen och bära Honom i vårt hjärta. Hennes tysta väsen är en direkt maning till oss: bli stilla, lyssna, var ödmjuka, var små och tillitsfulla, prisa Honom, ge plats för Honom, ge Honom till andra. Ta ett steg tillbaka och ge Honom första platsen i ditt liv.

Det är enda vägen till lycka.

Maria, Guds Moder och min, med dig väntar jag på Jesus. Han är redan hos mig, som Han var hos dig när du var havande. Maria, min Moder och förebild, lär mig hur jag ska föda Jesus, hur jag ska låta Honom bli allt för mig, såsom Han var allt för dig. Lär mig hur jag ska glömma mig själv och leva för Honom.

Maria, jag vet att du kommer att hjälpa mig. Tack för att du aldrig lämnar mig ensam. Tack för att du vägleder mig.


lördag 1 december 2012

Advent

Om några få timmar börjar det nya kyrkoåret med advent. En tid för återhållsamhet och glädjefylld förväntan. En tid för samvetsrannsakan och bikt. En tid för förberedelse för att fira Jesu födelse.

I Sverige är advent ett evigt frossande i julbord och shopping. En tid för stress.

Jag hoppar av det. Jag vill inte vara med.

Jag väljer Kyrkans violetta färg.

Jag vill i lugn och ro förbereda mig för Jesu födelse, i tiden, i evigheten och i mitt hjärta. Jag vill se fram emot Hans återkomst i härlighet.

Gott nytt kyrkoår, kära kristna bröder och systrar! Må det nya kyrkoåret bringa er lugn och lycka!


torsdag 8 november 2012

Elisabeth av Treenigheten

För några år sedan höll biskop Anders en reträtt med föredrag om dagens helgon Elisabeth av Treenigheten. De finns här.

Hon är underbar och värd att studera närmare.


fredag 2 november 2012

Alla själars dag

Jag är alltid tacksam över Kyrkans tro, men vissa dagar mer tacksam än andra. I dag är en sådan dag. Kyrkan firar Alla själars dag, en dag då man ber för och minns de avlidna.

De avlidna som redan är i himlen behöver vi inte be för, men de som renas i skärselden blir hjälpta av våra böner. Vi kan hjälpa dem att komma till himlen. Därför ber vi för dem och firar mässan för dem. (Och om du undrar över den bibliska grunden för detta så finns den i 2 Maccabeerboken 12:38-45 som numera finns i den svenska Bibeln igen.)

Gråbröderna (Gud välsigne dem!) har många böner för de avlidna på sin hemsida.

Jag är tacksam, min Jesus, för Din Kyrkas lära om bönen för de avlidna!

Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid. Amen.


söndag 28 oktober 2012

Bartimaios exempel

Dagens evangelium handlade om den blinde Bartimaios. Det finns väldigt mycket att säga om den texten: om andlig blindhet, människor som försöker hindra andra, Jesu godhet osv osv.

Det jag vill lägga fokus på är bön. Bartimaios sitter och ropar: "Jesus, Davids son, förbarma Dig över mig!" Folkhopen säger åt honom att tiga men han forsätter att ropa ända tills Jesus kommer till honom. Han upprepar samma ord många gånger.

Katoliker brukar ofta få kritik från andra kristna för att man upprepar samma ord i bönen, t.ex i Rosenkransen. De brukar hänvisa till Matt 6:7.

Men jag kan citera minst 3 ställen i Nya Testamentet där upprepning i bönen absolut inte fördöms. Förutom dagens evangelium är det Jesus i Getsemane (Matt 26 och Markus 14) där Jesus själv ber med samma ord flera gånger. (Jag tror nog att Jesus vet hur man ska be...)

I Uppenbarelseboken står om de fyra varelserna som utan att vila dag och natt sjunger helig, helig, helig.

Änkan som 'tjatar'på domaren (Luk 18) är ett annat exempel.

Så jag fortsätter att be min Rosenkrans med gott samvete... :)


torsdag 25 oktober 2012

Glädjande nyheter

Läser om sedesvakantistnunnor som återvänt till Moder Kyrkan! Mycket glädjande nyheter!

Be för Kyrkans enhet!

(Älskar bilden i artikeln!)

onsdag 24 oktober 2012

Vad är helgon?

Hämtat från Gråbrödernas hemsida:

"I en katolsk kyrka med många blyinfattade glasmålningar i USA frågade en åttaårig flicka sin mamma vilka de personer var som fanns avbildade i dessa glasfönster. Mamman svarade att det var helgon. En kort tid därefter talade man om helgon i skolan och läraren undrade om det var någon som visste vad ett helgon var för något. Den lilla flickan viftade ensam med handen och svarade: 'Det är människor som ljuset lyser igenom'."

---------------------------------------------------------------------------------


Herre, vi ber Dig: gör oss till sådana människor som Ljuset, Du, lyser igenom...

måndag 22 oktober 2012

Johannes Paulus II

I dag firar Kyrkan Johannes Paulus II. Detta är ur en predikan han höll som nyvald påve:

"Var inte rädda! Öppna, vidga dörrarna för Kristus! Öppna staternas gränser, öppna de ekonomiska och politiska systemen, kulturens, samhällslivets och framstegets provinser för Hans frälsande makt. Var inte rädda! Kristus vet vad som finns i människan. Han ensam vet!

I dag vet människan inte ofta vad hon bär inom sig, i djupet av sin själ och sitt hjärta. Ofta är hon osäker på meningen med sitt liv. Hon kan övermannas av ett tvivel som kan leda till förtvivlan. Tillåt därför - det ber jag er ödmjukt och förtroendefullt -  tillåt Kristus att föra ett samtal med människan. Bara Han har livets ord, ja det eviga livets ord!"

Salige Johannes Paulus II, bed för oss att vi öppnar vårt hjärtas dörrar för Kristus!

söndag 21 oktober 2012

Uthållighet

Ur dagens andra läsning i den katolska mässan:

"När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp över himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse" (Heb 4:14).

Livets upp- och nerströmmar går över oss. Känslor kommer och går. Omständigheter ändras och beslutsamheter vacklar. På ytan stormar det.

Men vi har en Gud som är trofast och oföränderlig. En Gud som älskar och söker Sina barn.

Vad bygger du ditt liv på? 

Bygg det på Honom, den fasta klippan. Låt Honom vara ditt urberg. Håll fast vid din bekännelse.

Vackla inte. Tvivla inte.

Förtrösta på Honom. Glöm dig själv...

Bind fast dig med kärlekens band vid Honom... i tro och dop, liv och sakrament.

Hans, och din, moder Maria vill hjälpa dig. Gå till henne. Hon vet vad uthållighet innebär.

Jag har bundit fast mig vid henne med Rosenkransens kedja...

lördag 20 oktober 2012

Sann och falsk ödmjukhet

Ur Teresa av Avilas bok Fullkomlighetens väg, citerad i Jacques Philippes bok Sök friden och bevara den:

"Akta er också, döttrar, för det slags ödmjukhet som kommer från djävulen och som får oss att oroa oss mycket över hur allvarliga våra synder är. På många olika sätt brukar han göra oss ängsliga. (..) I allt vad själen gör, hur gott det än må vara, ser hon faror, och alla de tjänster hon utför förefaller henne fruktlösa, hur goda de än må vara. Hon förlorar modet i så hög grad att hon sätter sig med händerna i kors och inte gör något gott, eftersom hon tror att hon inte kan göra någonting bra och att det som är gott hos andra är dåligt hos henne. (...)

Ödmjukheten oroar, förvirrar och upprör aldrig själen, hur djup den än må vara, utan den åtföljs av frid, glädje och lugn. Fastän vi, när vi ser hur eländiga vi är, klart inser att vi förtjänade att vara i helvetet och är bedrövade över det och med rätta menar att alla borde avsky oss och vi knappt vågar be om barmhärtighet, så är ändå, om vår ödmjukhet är äkta, denna bedrövelse åtföljd av en sådan inre frid och glädje att vi aldrig skulle vilja vara utan den. Långt ifrån att oroa eller nedtrycka oss får den i stället vår själ att växa och gör oss mer skickade till att tjäna Gud. Den andra bedrövelsen bara oroar, upprör och bringar själen i ett tillstånd av fullständig förvirring, den är mycket plågsam. Jag tror att djävulen försöker få oss att tro att vi är ödmjuka för att sedan, om han kan, få oss att förlora vår förtröstan på Gud."

måndag 15 oktober 2012

Den stora Teresa

För två veckor sedan firade Kyrkan den lilla Thérèse. I dag firar Kyrkan den stora Teresa, dvs Teresa av Avila. Karmelit, jungfru, reformator av karmelitorden, mystiker, författare, kyrkolärare.

Teresa av Avila är ett stort helgon. Hon har hjälpt och hjälper alltjämt många människor till en vänskap med Gud som baseras på bön.

Teresa lär oss om bönen, som hon kallar"vänskapligt umgänge och flitiga samtal i ensamhet med den som vi vet älskar oss". Hon lär oss att hålla fokus på Jesus. Hon lär oss att inte ge upp bönen, fast den känns svår ibland.

Jag har hennes bild i mitt breviarium och i min plånbok som påminnelse om detta. Här får ni en bild av henne.


När Edith Stein sträckläst Teresas självbiografi slog hon igen boken och sa "detta är sanningen!" och gick och sökte upp en katolsk präst. Hon blev inte bara katolik... Hon blev också karmelit, martyr, helgon och Europas skyddspatron... (hon kallas också Teresa Benedikta av Korset) Se vad läsning kan leda till! Vad blir du om du läser Teresas självbiografi..?

söndag 14 oktober 2012

Dopet

Vem behöver dopet?

Svar: alla.

Vem förtjänar dopet?

Svar: alla, speciellt stora syndare. Jesus sa till den heliga Faustyna att det är de största syndarna som har störst rätt till Hans Barmhärtighet.

Du läste rätt: RÄTT TILL HANS BARMHÄRTIGHET. Så uttryckte Han det. Synd ger rätt till barmhärtighet.

Vår Herre tänker inte som vi...

Lovad vare Han!


lördag 13 oktober 2012

Trons dörr

Ur Porta Fidei, apostoliskt brev inför Trons År av påven Benedikt XVI:

"Trons dörr (Apg 14:27) är alltid öppen för oss. Den leder oss in i gemenskapen med Gud och ger oss möjlighet att träda in i hans Kyrka. Den tröskeln kan passeras då Guds Ord förkunnas och hjärtat låter sig formas genom nåden som förvandlar. Att träda in genom den dörren är detsamma som att slå in på en väg som varar hela livet. Den börjar med dopets nåd (jfr Rom 6:4), varigenom vi kan kalla Gud för Fader, och den slutar med övergången från död till evigt liv, som har sin början i Jesu vår Herres uppståndelse. Genom den helige Andes gåva vill han förena alla som tror på honom i sin härlighet (jfr Joh 17:22). Att bekänna tron på Treenigheten - Fadern, Sonen och den helige Ande - är detsamma som att tro på en enda Gud som är kärlek (jfr 1 Joh 4:8): på Fadern, som i tidens fullbordan sände sin Son till vår frälsning; på Jesus Kristus, som genom sin döds och uppståndelses mysterium återlöste världen; på den helige Ande, som leder Kyrkan under århundradenas lopp i väntan på Herrens återkomst."

Har du inte slagit in på Trons väg genom att bli döpt (antingen när du var bebis eller vuxen)? Tror du på den heliga Treenigheten? Tror du på Jesus som frälst oss? Gå då till närmaste (helst katolske!) präst och be om dopet!

Är du döpt men lever helt sekulärt? Läs en bok om Tron (t.ex Trosmeditation av biskop Anders Arborelius). Gå och tala med en (helst katolsk!) präst. Sök upp en kristen (helst katolsk!) vän.

Går du i kyrkan varje söndag? Ber du varje dag? Fördjupa då din kunskap och ditt andliga liv genom att åka på en reträtt, bikta dig oftare, be mer...

Trons dörr och Trons väg är öppen för oss alla.

Kom, helige Ande, ge oss en starkare tro, ökat hopp och en brinnande kärlek!

torsdag 11 oktober 2012

Biskop Anders om Trons år

Trons år

I dag börjar Trons år, en period på lite drygt ett år som påven Benedikt utlyst för att katoliker (och andra kristna) ska fördjupa sig i tron, lära sig mer och verkligen leva tron.

På nätet finns en massa om Trons år på olika språk. Vatikanen har en särskild sida och det finns också information på katolska stiftets hemsida.

Under Trons år uppmanas vi till sann omvändelse och förnyelse genom att värna tron, bekänna tron, fira tron och vittna om tron.


Kom, Helige Ande, uppfyll Dina troendes hjärtan, så att vi blir sanna vittnen om Tron och levande lemmar i Kyrkan! Låt oss genom våra ord och våra liv peka på Honom, Jesus Kristus, vår Herre och vår Gud. Amen.

Bloggen Confessiones nostrae har 10 tips inför Trons år!

söndag 7 oktober 2012

Heliga Birgitta och Vår Fru av Rosenkransen

I dag firar Kyrkan i Sverige en märklig kvinna, den heliga Birgitta. Stark, orädd, därför omstridd. I övriga världen firar Kyrkan Vår Fru av Rosenkransen. De firar Birgitta i morgon, när vi firar Vår Fru av Rosenkransen. Rosenkransfesten instiftades på 1500-talet och då var den 7 oktober redan upptagen av Birgittas dag hos oss. Alltså firar vi den i morgon....

Älskar helgonfester och älskar Rosenkransen, så jag firar med glädje båda dagarna! :)

Det är för övrigt Rosenkransmånaden nu.

Be Rosenkransen! Varje dag. På knä. Med knäppta händer. I kyrkan. Med andra.

Men om du inte kan be den så, be den i alla fall. Gående, stående, liggande, ensam, genom att lyssna på en podcast eller radiosändning på nätet eller en cd-skiva.

Be Rosenkransen!

Men jag varnar dig... Långvarigt bruk av Rosenkransen kan leda till omvändelse och fördjupad andlighet och  är starkt beroendeframkallande... ;)

fredag 5 oktober 2012

St Franciskus i Västerås

I går kväll firade franciskanerna i Västerås sin grundare, helige Franciskus med en mycket fin kvällsmässa. I koret hade man ställt upp en staty av Franciskus med blommor och ljus. Vi är välsignade som har franciskaner i vår församling!


torsdag 4 oktober 2012

Helige Franciskus

I dag firar Kyrkan den helige Franciskus. Presentation onödig, tror jag...

Vad som är så speciellt med honom? Glädjen, enkelheten, troheten.

Ett sant föredöme.

onsdag 3 oktober 2012

Ur Br Wilfrid Stinissens senaste bok...

... som heter Det nya vinet Om Andens frukter:

"Judas är det mest tragiska exemplet i historien på någon som börjat bra men som så småningom hamnat i djävulens våld. Liksom man kan bli helig genom att varje dag ta ett litet steg mot ljuset, så kan man också bli lik en djävul genom att varje dag ta ett litet steg mot mörkret. Judas har inte blivit en förrädare från den ena dagen till den andra. Det har säkert varit en lång process där han gång på gång handlat mot sitt samvete - eller, vilket är samma sak, stängt sig för Andens ljus - tills han slutligen blivit så förhärdad att han varit i stånd att göra det otänkbara: att förråda den som visat honom den största kärlek.

Teresa av Avila nämner Judas i sin självbiografi. Där talar hon om risken att överge den inre bönen därför att man inte vågar visa sig för den Gud som man på så många sätt förolämpar. Hon har själv under mer än ett år givit efter för denna frestelse. 'Detta synes mig ligga till grund' skriver hon, 'för den frestelse Judas utsattes för.' Hon menar att Judas måste ha känt att han hade en svart själ, kanske på grund av sin besatthet av pengar, och därför inte längre vågade söka Jesu närhet. Hon jämför sig med Judas och tror att han haft samma frestelse som hon. 'Djävulen frestade mig att inte eftersträva nära vänskap med en vilken jag så öppet visade fiendskap.' Teresa övervann frestelsen efter hand. Judas gjorde det inte. Han avlägsnade sig i sitt inre från Jesus, och gick så mer och mer förlorad."

Boken är utgiven av Artos/Libris men kan beställas från karmel.se.

måndag 1 oktober 2012

Thérèse de Lisieux et Jésus

St. Therese of the Child Jesus - Words and Images

Mer bilder...
Lilla Thérèse

I dag firar Kyrkan den heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet. Lilla Thérèse. Thérèse av Lisieux. Kärt barn har många namn. Karmelit, jungfru, missionens skyddshelgon och kyrkolärare.

Jämte Maria och Josef mitt favorithelgon.

Hennes inflytande kan inte underskattas. Hon har fört otaliga till Jesus och hon fortsätter att göra det än i dag från sin himmel.


söndag 30 september 2012

Sista ord

Den 30 september 1897 dog lilla Thérèse vid 19.30-tiden av tuberkulos, blott 24 år gammal. Hennes sista ord var "Jesus, jag älskar Dig!"

Hela hennes liv hade Jesus i centrum. Han var allt för henne och hon ville inte missa ett tillfälle att glädja Honom. En av hennes systrar sa till henne att hon var besatt av Jesus som onda människor är besatta av djävulen. Hennes 'besatthet' smittar av sig på alla som kommer i djupare kontakt med henne. Man förstår att Jesus måste vara i centrum, att Han är allt.

Lilla Thérèse sa innan hon dog att hon skulle tillbringa sin himmel med att göra gott på jorden. Ja, hon skulle skicka ett regn av rosor (det är därför hon avbildas med rosor). Hon hjälper människor även i dag till ett liv med Jesus i centrum. Helt inriktat på Honom i Kyrkans tjänst för världens frälsning. Hon är missionens skyddshelgon och även kyrkolärare. Hon är sannerligen katolsk, dvs universell...


Lilla Thérèse, hjälp oss att leva för Jesus och dö för Jesus, med Hans Namn på våra läppar, precis som du...

fredag 28 september 2012

Förtröstan

Enligt vad Jesus sa till den heliga Faustyna så är det som mest sårar Hans Heliga Hjärta när människor inte förtröstar på Honom. Att de inte litar på att Han ska hjälpa dem och ta hand om dem. Att de inte litar på Hans Ord.

Jesus är den bäste Vännen, den Ende som aldrig kommer att svika dig. Oavsett vad du gjort, oavsett hur ditt liv sett eller ser ut. Jesus kan du tryggt förlita dig på och lägga allt, hela ditt liv, i Hans händer.

I Bibeln finns en man som utropar: "Jag tror! Hjälp min otro!" (Mark 9:24). Han insåg sin bristande tro och sitt behov av hjälp från Jesus.

Säg till Jesus:

JESUS, JAG FÖRTRÖSTAR PÅ DIG!

Säg det ofta. Om du inte känner att du kan säga det och mena det, så säg det ändå. Om du säger det tillräckligt ofta kommer du att börja tro på det. 

Han kommer att hjälpa dig att tro helhjärtat...
 

 

lördag 22 september 2012

Gud är alltid med dig

Våra känslor går upp och ner. De varierar från dag till dag, ja, ibland från stund till stund. De kastar oss hit och dit och gör vårt liv svårt emellanåt.

Vad händer om vi baserar vårt liv med Gud på våra känslor?

Det blir som en liten båt på stormigt hav.... Utan fast grund, utan stadga. Kastas hit och dit och varierar i trohet. Den ytliga viljan bestämmer: jag vill, jag vill inte. Jag tycker om, jag tycker inte om.

Basera inte din relation med Gud på vad du känner. Basera den på Kyrkans tro som den uttrycks i Skriften och Traditionen.

Då får ditt liv en stadga och din relation med Gud kan växa dag för dag.

Han ändrar sig inte. Han är trofast. Han är alltid med dig, vare sig du känner Hans närvaro eller inte.

Han är själva Sanningen.

Och Sanningen ändras inte på grund av känslor....

Bygg ditt hus på klippan (Matt 7:24-27).

(Intressant för övrigt att Kyrkans första påves namn betyder Klippan...)


torsdag 20 september 2012

Kyrkan tolkar Guds Ord


Ur Br Wilfrid Stinissens bok I dag är Guds dag:

"I Kyrkan klingar Guds ord på ett oerhört tydligt sätt. Den som lyssnar till Kyrkan lyssnar till Jesus själv (Luk 10:16).

Många anser det vara tillräckligt att läsa Guds ord som det är upptecknat i Skriften för att veta allt vad Jesus vill säga oss. Men vi behöver endast se på den mångfald av kristna samfund och sekter som alla åberopar sig på Bibelns auktoritet för att inse att detta inte stämmer. Den heliga Skrift blir en källa till splittring när den utlämnas till enskilda människors godtycke.

Nya Testamentet har sin uppkomst i Kyrkan. De första decennierna av Kyrkans existens fanns inget nedtecknat evangelium. Evangeliet och hela Nya Testamentet är en skriftlig sammanfattning av Kyrkans muntliga förkunnelse. Därför kan Nya Testamentet rätt tolkas endast där det finns en obruten tradition från apostlarna.

Att lyssna till och tolka Guds ord på egen hand, utan förbindelse med Kyrkan, leder antingen till falsk mystik eller till sektbildning. Historien ger otaliga exempel på detta.

Endast den helige Ande, som är Kyrkans själ, kan återförena oss i den rätta tolkningen av Guds ord. Det är viktigt att outtröttligt be om att han lär oss att lyssna till sanningen."

tisdag 18 september 2012

Ps 622 ur katolska psalmboken Cecilia


Allt, o Fader, till din ära,
allt, min Gud, till Ditt behag.
Kom att nu mitt hjärta lära
troget tjäna Dig i dag.
Kropp och själ vill jag Dig giva,
vad jag äger Ditt skall bliva.
Allt för Dig jag verka vill,
giv mig Du Din Nåd därtill.

O Maria, goda Moder,
du har världens frälsning fött.
Bed till Jesus, till vår Broder
som för oss på Korset dött.
I Hans tjänst vill jag mig öva,
aldrig Gud med synd bedröva.
Ställ din förbön som en vakt
mellan mig och mörkrets makt.

Käre Ängel, sänd av Herren,
själens bästa vän du är.
Håll all synd och fara fjärran,
var i dag mig alltid när.
Låt mig dina råd får höra,
lär mig vad jag bäst skall göra.
Gå med mig på Korsets stig,
den till himlen leder mig.

Gud, Dig lovar allt som andas,
Fader, Son och Ande god.
Tusen änglaröster blandas
i en mäktig lovsångs flod.
Må mig Dina helgon lära
Dig i allt och alltid ära.
Du, blott Du, är god och stor,
evigt Du i himlen bor.

lördag 15 september 2012

Jungfru Marie Sju Smärtor

I dag firar Kyrkan Jungfru Marie Sju Smärtor. Vi tänker på och delar hennes smärta över Sonens bittra lidande.

Maria Dolorosa, vår Moder, genom din Sons lidande blir vi frälsta. Hjälp oss att alltid ha Hans Kors för våra ögon.

fredag 14 september 2012

Korsets upphöjelse

I dag firar Kyrkan det Heliga Korsets Upphöjelse.

I dag står Korset för våra ögon: Hans lidande kärlek, Hans stora barmhärtighet.

Han offrade Sig för oss.

Det är kristendom.

Det är ljus, sanning och glädje.

Hans Kors är mitt hjärtas glädje.


lördag 8 september 2012

Marias födelse


Kyrkan firar i dag Marias födelse. Alla barn firar sin älskade mammas födelsedag med en hängiven kärlek....

Grattis på födelsedagen, Guds rena Moder Maria! Jag tackar vår Himmelske Fader för att Han skapat dig och gett dig till oss som mamma, förebedjare och förebild.

Vad vore jag utan dig, älskade mamma...? Förlorad, ensam och kvar i mörkret... Tack för din omsorg och kärlek! ♥♥♥♥♥

torsdag 30 augusti 2012

Be, be, be! Låt godheten segra!

Runt om i världen lider våra kristna syskon förföljelse. De kidnappas, torteras, mördas, kyrkor sprängs eller bränns ner. I Egypten blev en kristen korsfäst och i Pakistan har en kristen flicka med Downs syndrom blivit arresterad för hädelse för att hon bränt papper med korancitat på. Hon kan inte läsa...

Var femte minut dödas en kristen för sin tro, läste jag någonstans.

Var femte minut...

Be, kära kristna syskon, be! Be om styrka och förnuft, om ljus och liv, om godhet och barmhärtighet... Be om omvändelse för hatarna...

Be mycket, be ständigt... Bli de helgon världen behöver! Låt godheten segra i ditt liv och i din omgivning. Ge inte efter för hatet. Då har djävulen vunnit... Älska dina fiender och be för dem! Det har Han som är Vägen, Sanningen och Livet lärt oss.

Lyssna till dessa ord ur den Eviga Vishetens mun:

"Håll blicken fäst vid Jesus" (Heb 12:2). "Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er." ( 1 Pet 3:14)

söndag 26 augusti 2012

Att se Maria

Den senaste veckan har den kristna världen i Sverige surrat av nyheten att Jungfru Maria visat sig i Tensta i den nybyggda syrisk-ortodoxa kyrkan (så ny att den inte ens är invigd). För många har detta stärkt tron, de kommer till kyrkan, ber och sjunger i flera timmar. Gott så!

Men vad händer om tre veckor? Vad händer om ett år? Är deras tro fortfarande stärkt? Ber de fortfarande?

Jag hoppas det... För vad spelar uppenbarelser för roll om den som ser återgår till sitt gamla liv? Om omvändelsen bara är en våg av känslor?

Uppenbarelser är intressanta och det finns flera jag tror på: Guadalupe, Lourdes, Fatima, Knock osv. Av Kyrkan godkända uppenbarelser. Men jag baserar inte min tro på dem. Jag tror oavsett uppenbarelser. Jag 'ser' Jungfru Maria varje dag: jag har mina statyer och bilder. Det räcker för mig. (Även om jag inte hade en enda bild skulle jag tro på hennes moderliga omsorg. Jag erfar ju den dagligen i mitt eget liv.)

Tror jag då på att Jungfru Maria uppenbarat sig i Tensta? Jag finner det inte omöjligt, för jag tror Tensta är en sådan plats hon skulle välja. Och syrierna är i stort behov av tröst och tro just nu. Deras folk lider fruktansvärt.

Vad ska vi andra göra då, vi som inte varit där? Jag tror detta kan vara en uppmaning till oss att be mer för fred som Vår Fru av Fatima uppmanade oss att göra. Jag ber min Rosenkrans för fred. I Syrien och hela världen, i våra familjer, på våra arbetsplatser, i ditt hjärta och mitt...

torsdag 23 augusti 2012

Sta Rosa de Lima

"Det går knappt att beskriva hur fäst hon var vid rosenkransbönen, eftersom den förenar inre bön och muntlig bön. Hon ansåg att varje kristen borde propagera för Rosenkransen och själv ha den inskriven i hjärtat."

Det här vill jag ska sägas om mig efter min död...

"Kärleken till Jesus i eukaristin var det viktigaste i hennes liv. De dagar då man högtidligen tillbad det Allraheligaste Sakramentet förblev hon orörlig i bönen många timmar i sträck."

Min förebild i bön...

Sta Rosa var en brinnande själ. Hon brann för evangelisation och sa sig vilja bli "en klippa och en sten som stängde helvetets portar för alla".

Sta Rosa, be för oss. Be att vi blir lika ivriga i bön och kristet liv som du, be att vi blir lika nitälskande för Guds och Kyrkans ära som du. Be för oss att vi lär oss att älska Jesus lika mycket som du!


söndag 19 augusti 2012

Se Dig...

Herre, när människor ser mig vill jag att de ska se igenom mig och bara se Dig... Lys i mig, Herre, så att jag blir mindre och Du större...

Maria, Guds Moder och min, jag är oförmögen att göra detta på egen hand. Hjälp mig du...

torsdag 16 augusti 2012

Älska Maria

Kan inte förstå dem som säger att vi inte får älska Maria. Varför skulle vi inte få älska Jesu mamma? Jag tror Han blir glad när vi älskar och ärar Hans mamma. Han har ju själv valt henne att bli den som föder, tar hand om och uppfostrar Honom. Bland alla judiska kvinnor utvalde Han just henne.

Vi kan aldrig älska och ära henne lika mycket som Jesus gjorde.

Så älska och ära din himmelska moder! Låt henne ta dig i handen och leda dig till Jesus! När du är trött och ledsen, lägg ditt huvud i hennes knä och låt henne smeka bort det onda...

Hur lägger man sitt huvud i hennes knä? Man tar sin rosenkrans och börjar be...

onsdag 15 augusti 2012

Jungfru Marias upptagning i himmelen

I dag firar Kyrkan hur Jungfru Maria togs upp i himmelen med kropp och själ. Denna fest ger mig hopp! Där modern är, där ska också barnet vara... Och jag är hennes barn. Hon är min älskade lilla mamma! Jag håller ett stadigt tag i hennes mantel och ber henne leda mig dit där hon är, för där är också Han, hennes Son, min Herre Jesus Kristus. Jag behöver inte gå på vägen ensam. Hon leder mig och går före.

Tack, tack och tack, Maria, min moder!


Tips på läsning för dagens fest finns här.

tisdag 14 augusti 2012

I Jesu efterföljd

Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner...


lördag 11 augusti 2012

Kärlek är Hans Namn...


Sta Clara

I dag firar Kyrkan sta Clara. Hennes utstrålning når tvärs över århundradena och hon lyser lika klart i dag som på 1200-talet... Gråbröderna skriver om henne här. Det finns en bön som heter den heliga Claras Rosenkrans. Den finns här. Jag bad den nyss... Enkel att be på fingrarna om man inte ha den särskilda rosenkransen med 11 pärlor...

torsdag 9 augusti 2012

Korset

I dag firar Kyrkan den heliga Teresa Benedikta av Korset, dvs Edith Stein. Hon var judisk filosof, konverterade till Katolska Kyrkan och blev karmelitnunna. Den 9 augusti 1942 gasades hon ihjäl i Auschwitz och betraktas av Kyrkan som martyr. När nazisterna kom för att hämta henne från klostret sa hon till sin syster Rosa: "Kom, vi går för vårt folk". I Jesu efterföljd tog hon korset på sig.

En stark kvinna, en sann förebild.

Heliga Teresa Benedikta, be för oss att vi söker Sanningen och håller fast vid Honom, Jesus Kristus, som är själva Sanningen.

onsdag 25 juli 2012

Santiago

I dag är det Santiagos dag, dvs Aposteln Jakob den äldre. Drömmer om att en dag komma gående in i Santiago de Compostela... :)

tisdag 24 juli 2012

Helgon

Jag skriver ofta om helgon. Det beror på att de är viktiga i mitt liv. De finns där som äldre syskon som gått före, som föredömen i konsten att leva ett kristet liv, som förebedjare. Jag är mycket tacksam för helgonen. Jag behöver inte tveka om vägen, för den är upptrampad sedan länge. Helgonens liv och skrifter visar mig hur man kan leva livet med Jesus. Fast ingen är den andre lik och ingens relation med Jesus är helt lik den andres, så kan de ändå visa vägen och ge inspiration till bön och liv.

Heliga Birgitta

Moder Teresa och Johannes Paulus II

Lilla Thérèse

Vår Fru av Guadalupe

Sta Rita
Jag är djupt tacksam, Herre, för Dina vänner helgonen! Låt mig en gång bli en av dem, den minsta, mest obetydliga. Bara jag får vara bland dem, Herre, de som ser Dig ansikte mot ansikte. Det är min bön i dag, Herre, för mig och för alla jag ber för.

torsdag 19 juli 2012

Du är inte ensam!

Känner du dig ensam, övergiven, ledsen, trött? Känns det som om ingen bryr sig om dig? Känns livet meningslöst?

När det är så där nattsvart, kom ihåg en sak (kanske ingen har berättat det för dig?):

Jesus finns. Han älskar dig. Han väntar på dig. Han säger till dig: 'Kom till mig, du som är trött, ensam och övergiven av människor. Jag överger dig aldrig. Jag dog för dig på Korset för att du skulle kunna komma till Mig. Jag älskar dig. Kom till Mig'.

Vill du lyssna till Hans röst? Vill du ge ditt liv till Honom? Inget skulle göra Honom gladare än det... och änglarna gläder sig också.

Säg till Honom:

Herre Jesus, jag vill lära känna Dig. Jag är full av synd och elände, men jag vill komma till Dig, för jag vet att Du tar emot mig som jag är och omvandlar mitt hjärta. Jag vill lägga mitt liv i Dina händer. Hjälp mig, Herre, att lära känna Dig!

Du har också en himmelsk mor. Hon heter Maria och hon är Jesu mor. Hon vill också hjälpa dig och leda dig allt närmare Jesus. Be henne om hjälp! Hon vänder sig aldrig bort från den som ber henne om hjälp att lära känna Jesus.

Säg till henne:

Maria, Guds Moder och min, hjälp mig att lära känna Jesus. Visa mig vägen till din Son. Stanna hos mig för alltid och låt mig aldrig lämna Jesus igen.

Förtrösta alltid på Honom, för Han är godheten och barmhärtigheten själv! Ge dig till Honom och Han ska förvandla ditt liv och ditt hjärta.

lördag 14 juli 2012

Padre Pios begravning 1968

Saliga Kateri Tekakwitha

Helgon av indianskt ursprung är inte så kända hos oss i Sverige, men de finns. Kateri Tekakwitha är en av dem och hon firas i dag. Det står att läsa om henne här. Hon kommer att helgonförklaras i höst.

Det är underbart att få ta del av olika människoöden i Vår Herres hage och inspireras av dem.

Jag är mycket glad över att jag får älska helgonen!

Lycklig över min katolska tro!

Tack, Herre, för helgonen! Speciellt tack för Kateri i dag!