måndag 30 januari 2012

Gottgörelse

Varje gång jag hör någon kränka Guds Moder ber jag rosenkransen som gottgörelse. Jag vill älska henne för dem som inte gör det. Hon, som är den som lett mig in i Jesu famn, förtjänar inte att kränkas. Hon ska prisas salig, hon som trodde...

Välsignad är du, min Moder, för din tro. Välsignad är du för att du lät Herren ta sin boning i dig. Välsignad är du för att du leder mig och bär mig. Välsignad är du för att du är min Herres och min Moder. Jag vill tillbringa mitt liv med att göra dig älskad, så att du kan föra alla själar till din Son, såsom du gjort med min...

söndag 29 januari 2012

Jag vill gå in till Guds altare...

Söndag, Herrens dag, den dag då Kyrkan firar Kristi uppståndelse. En underbar dag då vi får samlas kring altaret och se Herren med Trons ögon i det allraheligaste Sakramentet... Vi får se, vi får tillbedja och vi får äta! Kom till katolska kyrkan i dag! Han väntar på dig...

lördag 21 januari 2012

Bön

Bönen är lika nödvändig för själen som födan för kroppen (st Augustinus). Hur mår du efter en hel dag utan mat? Svag, yr, okoncentrerad... Så blir själen lika svag, yr och okoncentrerad om du inte ber. Bönen är själens näring. Jesus väntar på dig, för att Han ska kunna fylla dig med Sin kärlek och omsorg. Han vill ge dig av Sitt liv. Genom bönen dras vi in i den Heliga Treenighetens liv, vi upptas alltmer i Honom och den Helige Ande ber i oss (jfr Rom 8:28). Bönen finns där redan, vi behöver bara acceptera inbjudan.

Så, kristne broder och syster, gå inte förbi banketten som Gud inbjuder dig till i bönen! Låt Hans liv fylla ditt liv, så att det inte blir du som lever utan Kristus som lever i dig (Gal 2:20).

Kan du inte be? Vet du inte hur man gör? Det är enkelt: ta en bönbok och öppna den och läs. Eller bara sitt tyst och föreställ dig Jesus vid din sida. Vad vill du säga till Honom? Eller ta en bild på Jesus. Se på Honom och låt dig älskas av Honom.

För det är grejen: Han har först älskat oss (1 Joh 4:10). Han är på vår sida...

Be, be ständigt! (1 Thess 5:17)

onsdag 18 januari 2012

Jesus

"Är jag övertygad om att Kristus älskar mig och att jag älskar Honom? Denna övertygelse är den klippa på vilken heligheten byggs. Vad måste vi göra för att komma fram till denna övertygelse? Vi måste lära känna Jesus, älska Jesus, tjäna Jesus. Kunskapen om Honom ska göra er starka som döden. Vi känner Jesus genom tron: genom att meditera över Hans ord i Bibeln, genom att lyssna till Honom när Han talar genom sin Kyrka, och genom den förtroliga föreningen med Honom i bön." (Moder Teresa)

måndag 16 januari 2012

Köpta till ett dyrt pris

"Gud har köpt er och priset är betalt" (1 Kor 6:20).

Till vilket pris har Han köpt oss? Det högsta priset: Kristi Dyrbara Blod.

Du tillhör inte dig själv. Du tillhör Gud, för Han har köpt dig. Aldrig kommer Han att överge dig, aldrig kommer Han att glömma dig.

Älska Honom, ära Honom, tillbed Honom!

lördag 14 januari 2012

Kämpa trons goda kamp

1 Tim 6:12

A Response to "Why I Hate Religion, But Love Jesus"

Per Mariam ad Iesum

Läsare av bloggen kanske har förstått att jag älskar Guds Moder. Jag hoppas innerligt att det framkommer...

Katoliker älskar att ge Maria en massa olika namn. Se bara Lauretanska litanian. Några av namnen kan en del protestanter acceptera men annat förstår de inte alls. De tror att om man upphöjer Maria förminskar man Jesus. Jag menar att de har fel.

Katoliker kallar Maria Co-redemptrix. Jesus är Redemptor, alltså Återlösare, Frälsare. Och Maria är Co-redemptrix. Protestanter brukar tro att vi katoliker gör Maria till Frälsare, på samma sätt som Jesus är Frälsare. Det är ett missförstånd.

Jag ska försöka förklara: I ett flygplan finns en pilot. Det är han som styr planet och har huvudansvaret för att flyga planet och för passagerarnas säkerhet. Det finns också en (på engelska) co-pilot. Han är underordnad piloten men har också ansvar för att flyga planet och för passagerarnas säkerhet. På samma sätt är det med Maria. Hon är, som människa, underordnad Jesus, men har tillsammans med Honom ansvar för själarnas frälsning. Hur jag kan säga så? Jo, för vi har alla ansvar för själarnas frälsning  Vi kan i vår kropp lida det som fattas i Kristi lidande (Kol 1:24). Alla kristna är co-redemptors. Augustinus lär ha sagt att Gud har skapat oss utan vår medverkan men Han vill inte frälsa utan utan vår medverkan. Men Maria är förmer än vi, för Hon är Himmelens och Jordens Drottning och den som Gud utvalde och förberedde för att bli Vår Frälsares Moder. Hon står över alla andra människor och även änglarna.

Så jag menar att Maria verkligen är Co-redemptrix (och allt annat som Kyrkan säger att hon är). Hon är ju även Hogiditria, Vägviserskan. Följer vi den väg hon anvisar kommer vi till Jesus, som är Vägen, Sanningen och Livet.

Maria, min Moder, visa mig vägen. Led mig närmare Jesus.

Per Mariam ad Iesum!

lördag 7 januari 2012

Den främsta gästen

I går kväll var fader N hos oss och välsignade vårt hem. Det är en gammal katolsk tradition att präster välsignar katolska hem på trettondagen. Men för oss var det första gången. Jag har många gånger tänkt att jag ska låta göra det, men det har inte blivit av förrän nu. Känns bra att det är gjort.

Att låta välsigna sitt hem är att be Jesus komma dit som dess främsta gäst.

Välkommen, Herre Jesus! Stanna hos oss för alltid!

fredag 6 januari 2012

Uppenbarelse

Epifania. Uppenbarelse. Kristendomen är inte en religion som någon bara hittat på. Det är en uppenbarelse. Den enda trovärdiga, i mina ögon. Av vad jag studerat om andra religioner finner jag inget trovärdigt. Och jag anser den mest trovärdiga, den ENDA trovärdiga varianten av kristendom vara den som Katolska Kyrkan lär.

Den katolska tron är sammanhängande, hänförande och trovärdig. Ju mer jag studerar den, desto mer trovärdig finner jag den.

Nästan 2000 år av bön, studier och meditation ger en fast grund att stå på. Jag gräver mina rötter djupare i Kyrkans mylla.

I dag gläds jag över att de hedniska vise männen hyllade och tillbad Barnet. Jag ska följa deras exempel.

Må Barnet uppenbaras i ditt hjärta denna dag!

torsdag 5 januari 2012

Vårt svar på Guds uppenbarelse

I morgon firar Katolska Kyrkan (och de flesta andra kristna) hur de tre vise männen kommer till Barnet, överlämnar gåvor och tillber Honom. Det är Epifania, uppenbarelsen, vi firar. Världen får se vem Barnet är.

Jesus frågar oss som Han frågade apostlarna: "Vem säger ni att Jag är?" (Mark 8:29). Det är den avgörande frågan. Vem säger du att Jesus är?

Jag bekänner med Petrus: Du är Messias. Den av folken efterlängtade, Guds svar på människans synd, Han som visar oss vem Gud är. Han som leder folken på fridens väg. Han som är Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud.

Bibeln säger att de tre vise männen hade med sig gåvor till Barnet, guld, rökelse och myrra. Vad har du för gåva till Barnet? Vad vill du ge Honom? Jag vet vad Han vill ha: Han vill ha ditt hjärta, helt och odelat.

Jag ger Honom mitt hjärta, för varje dag mer och mer. För Han är Gud, oändlig skönhet och värd all kärlek och tillbedjan...

tisdag 3 januari 2012

söndag 1 januari 2012

Guds Moder

I dag, årets första dag firar Katolska Kyrkan Guds Moder. Må hon vaka över er detta år och må ert liv vara så att Jesus ser på er med välbehag.