tisdag 13 mars 2012

Det heliga Korset

I Storbritannien tycker regeringen att korset inte är viktigt för kristna. Tänk så fel de har. Finns det någon viktigare symbol för kristna än korset? Nej! Korset är viktigare för en kristen än slöjan för en muslim, för korset är det redskap med vilket Gud gav oss frälsningen. Det är inte ett smycke eller ett föremål, vilket som helst.

Att bära ett kors eller ett krucifix runt halsen är för mig en MYCKET VIKTIG  sak. Jag visar världen vem jag är: kristen. Vad jag tror på: frälsningen genom Jesu Kristi Kors. Vem jag älskar och vill efterfölja: Jesus Kristus.

"Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min Fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min Fader i himlen" sa Jesus (Matt 10:32-33).

Jag tänker inte förneka Jesus inför människorna. Jag bär mitt kors.