fredag 9 mars 2012

Hans Barmhärtighet är utan gräns


Jesus väntar på dig. Just på dig. Som om du vore den enda människan på jorden. Hur jag vet det? Han berättade ju liknelsen om det förlorade fåret (Matt 18:12-14). Han sa ingenting utan att mena det. Han söker dig som är det hundrade fåret som kommit bort.

Så vad väntar du på? Svara på Hans inbjudan nu. Säg till Honom: Du är min Herre och min Gud. Gå sedan och sök upp närmaste katolske präst.

Är du redan i Hans fålla? Se då till att du håller dig kvar där (Fil 2:12). Och Han väntar faktiskt på dig också. Att du ske ge Honom allt, precis allt, och inte hålla något tillbaka. Han väntar på dig, så att Han ska kunna ge dig Sin Nåd och Sin Barmhärtighet, för att du ska bli det helgon Han vill att du ska bli. Arbeta på din frälsning, säger aposteln. Gör din bit. Ta bort allt som hindrar din förening med Honom. Det kallas askes. Ett omodernt ord, men ett evigt och nödvändigt ord.

Och framför allt, förtrösta på Hans Barmhärtighet.

Och be Hans Mamma om hjälp...