torsdag 15 mars 2012

Lita på Jesu löften

Jesus lovade att dödsrikets portar aldrig ska få makt över Hans Kyrka (Matt 16:18). Jag litar på Hans löfte.

Ibland framställs det som modigt att tvivla. Jag håller inte med. Det krävs mera mod att hålla fast vid sin åsikt och sin tro i livets alla skiften.

Jesus sa: "Tvivla inte, utan tro!" (Joh 20:27).

Jag tror, även när jag inte förstår. Jag tror, även när jag inte känner. Jag tror i alla livets omständigheter, och väljer att sätta min tillit till Jesu löften att Han aldrig ska överge sin Kyrka (Matt 28:20) och att Han lovade sin Andes bistånd åt Kyrkan (Joh 14:15-27). Inte alla 43 000 samfund utan Kyrkan i singularis. Katolska Kyrkan.

Tvivla inte, utan tro. Låt Moder Kyrkan leda dig till livets källa där du får ljus (Ps 36:10), så att du kan tro.