måndag 12 mars 2012

Öppna er och ta emot det som erbjuds gratis!

Håller på att läsa den heliga Faustyna Kowalskas dagbok om den Gudomliga Barmhärtigheten. Jesus säger till Faustyna att den största syndaren har den största rätten till Hans Barmhärtighet.

Mitt hjärta flödar över av tacksamhet...

"Hur stor är inte Herrens Barmhärtighet och Hans mildhet mot dem som vänder om till Honom" (Syr 17:29). Jag har fått erfara detta i mitt liv och jag vill alltid lovsjunga Hans Barmhärtighet. Som Faustyna vill jag uppmana alla, speciellt de stora syndarna, att vända sig till Hans stora Barmhärtighet. Den flödar över och erbjuds alla.

Om de bara ville ta emot den... Öppna era hjärtan för Honom! Vänta inte! Gör det nu...