måndag 30 april 2012

Kyrkan tolkar Guds Ord

Ur Br Wilfrid Stinissens bok I dag är Guds dag:

"I Kyrkan klingar Guds ord på ett oerhört tydligt sätt. Den som lyssnar till Kyrkan lyssnar till Jesus själv (Luk 10:16).

Många anser det vara tillräckligt att läsa Guds ord som det är upptecknat i Skriften för att veta allt vad Jesus vill säga oss. Men vi behöver endast se på den mångfald av kristna samfund och sekter som alla åberopar sig på Bibelns auktoritet för att inse att detta inte stämmer. Den heliga Skrift blir en källa till splittring när den utlämnas till enskilda människors godtycke.

Nya Testamentet har sin uppkomst i Kyrkan. De första decennierna av Kyrkans existens fanns inget nedtecknat evangelium. Evangeliet och hela Nya Testamentet är en skriftlig sammanfattning av Kyrkans muntliga förkunnelse. Därför kan Nya Testamentet rätt tolkas endast där det finns en obruten tradition från apostlarna.

Att lyssna till och tolka Guds ord på egen hand, utan förbindelse med Kyrkan, leder antingen till falsk mystik eller till sektbildning. Historien ger otaliga exempel på detta.

Endast den helige Ande, som är Kyrkans själ, kan återförena oss i den rätta tolkningen av Guds ord. Det är viktigt att outtröttligt be om att han lär oss att lyssna till sanningen."

lördag 28 april 2012

Inlägg nr 1001

Det förra inlägget var visst nr 1000... Känns som en milstolpe.. Fast egentligen har jag skrivit fler, för en del inlägg har jag ju tagit bort...

Be för barn och ungdomar!

Snart är det maj månad, en månad då traditionellt många katolska barn och ungdomar tar emot första kommunionen eller blir konfirmerade.

Dessa barn och ungdomar behöver vårt stöd i form av bön. Det är inte lätt att leva som kristen i dagens Sverige...

Maria, Guds Moder, jag anförtror alla barn och ungdomar som ska ta emot sakramenten nu i maj (som är din månad) i dina goda händer. Beskydda dem, vägled dem, vårda dem som din skatt och led dem till din Son. Låt dem aldrig skiljas från Honom. Amen.

torsdag 26 april 2012

Andras åsikter

Jag har blivit kallad för både det ena och andra här på bloggen och på Facebook: fundamentalist, fanatiker, falsk, överdriven, hycklare, hjärntvättad, kättare osv osv.

Det gör mig ledsen, det medges, men i slutändan är det bara en persons åsikt som är viktig: Jesus Kristus.

Så jag lägger det andra bakom mig och citerar Charles Ryder ur Evelyn Waughs roman Brideshead Revisited:

"It doesn't matter what they call you, as long as they don't call you pidgeon pie and eat you up".

söndag 22 april 2012

Livets största gåva

Hur kan det vara bra för mig som kvinna att jag får mörda mina barn i moderlivet? Jag förstår inte detta. Att få föda barn är den största gåvan och det viktigaste och vackraste i mitt liv.

Jag är djupt tacksam för Katolska Kyrkans ståndpunkt för livet!

Men även utan den skulle jag vara mot abort. Varför? Därför att mina två graviditeter har gjort mig övertygad om att livet startar vid konceptionen. Det är min erfarenhet och min övertygelse.

onsdag 18 april 2012

Vem säger ni att Jag är?

Jesus frågade apostlarna vem de trodde att Han är. Petrus, den främste bland apostlarna, svarade och bekände: 'Du är Messias' (Mark 8:29).

En dag kommer vi också att få den frågan av Herren. 'Vem säger du att Jag är?'

Jag säger i dag och jag hoppas att med hjälp av Guds Nåd säga det då:

Du är Messias, den levande Gudens Son. Du är min Herre, min Gud, min Mästare, min Lärare, min Älskade. Du är mitt allt. Du är mitt liv.

tisdag 17 april 2012

Min lovsång

I all evighet ska jag lovsjunga Hans Barmhärtighet!

söndag 15 april 2012

Barmhärtigheten och Johannes Paulus II


Tack, salige Johannes Paulus, för dagens fest! Världen behöver Guds Barmhärtighet mer än någonsin!

Till Barmhärtighetens ära

Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

I dag firar Katolska Kyrkan den Gudomliga Barmhärtighetens söndag. Påven (min älskade påve!) Johannes Paulus II införde, på Jesu önskan som Han uttryckte för Faustyna, denna fest på den andra påsksöndagen. I denna tid behöver världen Guds Barmhärtighet mer än någonsin. Världen går mer och mer vilse i sin förvirring och vi behöver Jesus för att kunna rätta till det. Hans Barmhärtighet överflödar, men Han vill att vi ska ta emot den. Ju mer vi tar emot Hans Barmhärtighet, desto mer ger Han. Så ställ dig under Hans Kors där det ur Hans öppnade Hjärta rann blod och vatten (Joh 19:34). Ur Hans öppnade Hjärta kom Kyrkans sakrament, där Jesu Barmhärtighet överflödar.

Ta emot Hans Barmhärtighet, för din och världens skull...

I min kyrka i Köping

Den Gudomliga Barmhärtigheten

lördag 14 april 2012

Jesus välsignar dig!

Ljuvt minne...

Förra året på den Gudomliga Barmhärtighetens söndag (som då var 1 maj) stod jag på Petersplatsen tillsammans med 1,5 miljoner andra och firade Johannes Paulus II:s saligförklaring. En av mitt livs största upplevelser...

Jag älskar Johannes Paulus II! Helige Fader, be för oss!

fredag 13 april 2012

Påskoktaven

I åtta dagar firar vi påskdagen. Det är som en enda stor dag. I tidegärden är psaltarpsalmerna första söndagens psalmer i åtta dagar. Och i dag fredag är det ingen fredagsabstinens. Vi varken fastar eller avstår på stora helgdagar.

Vi firar. Ordentligt. Riktigt stort i åtta dagar och sedan fortsätter det ända till pingst. Jesu Uppståndelse är en så stor händelse att vi först fastar i 40 dagar och sedan firar i 50. Och varje söndag året runt.

Utan Uppståndelsen ingen kristendom.

Dit Du går, Herre, ska vi följa efter. Din Uppståndelse ger oss hopp. Dra oss till Dig, Herre Jesus, och ge oss Din Barmhärtighet...

torsdag 12 april 2012

Barmhärtighetens fest

På söndag firar Kyrkan, enligt Jesu önskan, Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag. Här finns lite information (på engelska) om hur festen firas.

onsdag 11 april 2012

Kristet i tv

Den senaste helgens begivenheter i kyrkan har passerat relativt obemärkt i svensk tv. Föga förvånande i dessa dagar då enbart ateismen anses vara objektiv...

Jag har faktiskt inte förväntat mig något annat, och visst tycker jag det är trist att den religiösa analfabetismen bara ökar i detta landet, men stör det mig egentligen att tv inte visar kristna program under påskhelgen? Inte särskilt faktiskt.

För mig är påskdagarna inte en tv-helg. Jag har tittat väldigt lite på tv, för jag har varit upptagen med annat: gudstjänster i kyrkan, Bibeln, bön osv. Tv har inte varit så prioriterat.

Men public service televisionen har ett ansvar för att förmedla kultur och allmänbildning (eller har jag missuppfattat något?). Att känna till påskens budskap hör till allmänbildning. Fast det är ett ord som inte har någon hög status i dag, när man hämtar fragmentarisk kunskap från internet vid behov... Tv står i dag för själlös underhållning för det mesta. Jag läser hellre en bok...

tisdag 10 april 2012

Vandra vidare

"I dag och i morgon och i övermorgon måste jag vandra vidare" (Luk 13:33). Det finns alltid något nytt att upptäcka på Trons väg, alltid mer att göra, alltid mer att ge.

HAN är Vägen och den Vägen är alltid ny (Upp 21:5)...

Heliga

Paulus kallar de kristna heliga (Kol 3:12 och även på många andra ställen). Det är ett faktum för honom att vi är heliga. Helighet är inte något som ligger i framtiden. Vi är heliga nu. Det blev vi i dopet, när vi döptes in i den heliga Treenighetens familj.

Men lever vi som heliga? Låter vi vår tro och vårt dop få första platsen i vårt liv?

Jag ska i denna heliga påsktid sträva efter att ge Gud alltmer av min tid, mitt liv och mitt hjärta. Det finns alltid mer att ge. Jag vill ge Honom ALLT och inte hålla någonting tillbaka. Men jag är svag, så jag säger:

Jesus, jag förtröstar på Dig!

Han som kallar mig är trofast, Han skall göra det (jfr 1 Thess 5:24).

Jag lägger mitt liv i Hans händer.

söndag 8 april 2012

Halleluja!

Kristus är uppstånden! Sannerligen uppstånden! Graven är tom, himmel och jord gläder sig och heliga Moder Kyrkan sjunger Halleluja. Ljuset från Kristus sprider sig i världen.

En glad och välsignad påsk önskar jag alla läsare. Må Påskens ljus glädja era hjärtan och upplysa Trons öga!

lördag 7 april 2012

Lydnad

Under dessa tre heliga dagar upprepar Kyrkan ofta dessa ord: Kristus blev för vår skull lydig intill döden på ett Kors (Fil 2:8). "Fast han var Son lärde han sig lyda genom att lida" står det i Skriften (Heb 4:8).

Lydnad är inte ett populärt ord i dag. Människan vill bestämma själv och vill inte lyda. Ske min vilja, är människans paroll.

Men kan min vilja frälsa mig? Kan min vilja ge mig evigt liv? Kan min vilja göra mig lycklig?

Nej, nej och nej. Det är Guds vilja som kan frälsa mig, ge mig evigt liv och göra mig lycklig.

I Österrike har präster skrivit på Olydnadsuppropet, rapporterar Signum och Dagen.

En präst ska vara en alter Christus, en andra Kristus. Han ska genom sitt liv och sina handlingar visa på Kristus. Men om Kristus skulle ha varit olydig, vad hade hänt då? Inget Kors, ingen frälsning, ingen lycka, ingen Kyrka...

Jag ber för dessa präster att de ska lära sig lydnad för Guds vilja, för endast Guds vilja är vägen framåt för Kyrkan.

Jag håller blicken fäst vid Jesus, för att av Honom lära mig lydnad för Faderns Vilja. Genom att lida lär jag mig det.

Tillägg: Varför har Katolska Kyrkan celibatära präster och håller fast vid det? Jesus talade om celibatet som något gott och sa att den som kan må tillägna sig detta (Matt 19:12). Det här är det mycket korta svaret...

fredag 6 april 2012

Törnekronan min Herre blev krönt med...

Triduum sacrum

Vi är mitt uppe i de tre heliga påskdagarna. I går i skärtorsdagens kvällsmässa tvättade prästen lärjungarnas fötter och vi firade hur Jesus instiftade prästämbetet och Eukaristin och efter mässan följde vi Jesus till Getsemane.

I dag följer vi Jesus på Via Dolorosa, lidandets väg, och sedan ner i graven. Långfredagens eftermiddag är den sorgligaste tiden i hela kyrkoåret. 'Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?' ropar Kyrkan med Jesus. Ingen mässa firas denna dag. Jesu Kors lyser för våra blickar.

Påskafton är en dag i stillhet. Ingen mässa under dagen. Jesus är dold för våra blickar. Döden härskar fortfarande. Vi sörjer med Maria.

Min Herre Jesus Kristus, Du Guds Lamm som tar bort världens synd, förbarma Dig över oss. Låt oss följa Dig på Ditt Lidandes väg på rätt sätt så att vi får del i Din Uppståndelse. Gör oss lika Dig, utgivna och utgjutna för världen. Dit Du går är vi kallade att följa efter. Genom döden kommer livet, genom Korset kommer glädjen.

torsdag 5 april 2012

Du får vara med vid korset

Ur Br Wilfrid Stinissens bok I dag är Guds dag:

"När Jesus tvättar lärjungarnas fötter avslöjar han något av Guds innersta väsen som består i att tjäna och utge sig själv. När han instiftar eukaristin utlämnar han sig fullständigt, och Guds väsen blir åskådligt och uppenbart.

Gud ger sitt liv för människan. Jesus ger oss sin sönderbrutna kropp, för att vi, genom att äta frukten av det sanna livets träd, skall bli som Gud.

Gud vill att alla människor, i alla tider, ska kunna vara närvarande vid offret på korset. Alla ska få se vad Guds kärlek är i stånd till. Ingen får uteslutas från detta gudomliga drama då skapelsens frälsning fullbordas. Därför instiftas eukaristin så att Jesu offer alltid är närvarande bland oss. Vi står under korset med Maria och Johannes och får dricka direkt ur Jesu öppnade hjärta. Sådan är kärlekens uppfinningsrikedom!

Du får vara så nära Guds Sons offer på Golgota att du får äta och dricka det. Men denna närhet ger dig också ett uppdrag. När Jesus förvandlat bröd och vin till sin kropp och sitt blod, säger han inte endast 'tag emot' utan också 'gör detta till minne av mig'. Att dessa ord i första hand är riktade till prästerna, betyder inte att de inte också gäller för alla andra.

Alla är kallade att göra  detta: att som Jesus bli till bröd och vin för världens liv. Det finns inget större för en människa än att bli som Jesus och få sprida den offerrörelse som han har inlett.

Eukaristin är korsoffret mitt ibland oss. Där blir det påtagligt vad Gud har gjort för dig och vad du är kallad att göra för andra."

måndag 2 april 2012

Guds Barmhärtighet

Guds Barmhärtighet fascinerar mig. Hur kan Han, som är Gud, allsmäktig, rättvis, domare osv osv vara så full av barmhärtighet att Han tar på Sig straffet jag förtjänar för min synd? Jag bryter förbundet och Han tar på Sig konsekvenserna. Det här får mina tankar att svindla... och jag faller ner och tillber... och tackar för en sådan godhet.

När Han hänger på Korset gör Han det för mig. För mig personligen och för dig också. Jag, och du, fanns i Hans tankar då. Alla människor. I alla tider. Fast individuellt. Inte som en anonym massa. Han tar Sig an varje själ som om den vore den enda på jorden.

Jag dras till Hans Barmhärtighet som metall till en magnet. Mitt fria val är sedan länge avgjort. Jag hör hemma i Hans öppnade Hjärta. Från Hans öppnade Hjärta kom blod och vatten (Joh 19:34). Ur Hans öppnade Hjärta föddes Kyrkans sakrament, som Han ger oss till näring och vägledning. Jag behöver inte tvivla på vägen. Jag följer Kyrkans väg. Kyrkans väg är Jesus, för Han är själva Vägen (Joh 14:6).

Hans Barmhärtighet har gett oss allt vi behöver i Kyrkans sakrament. Han handlar i dem.

Jag tar emot, tacksamt.

söndag 1 april 2012

Earth Hour 2012


Så här såg det ut hos oss i går kväll när det var Earth Hour. Huruvida Earth Hour gör någon reell skillnad vet jag inte, men jag hoppas det ökar medvetenheten. Jag gillar att tända ljus så jag släcker gärna ner på kvällen...